Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
22 lượt xem
trong Toán lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
 
Hay nhất

Chúc bạn học tốt!

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 65 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 8 trong Toán lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 52 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 8 trong Toán lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 8 trong Toán lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 8 trong Toán lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 154 lượt xem
Cho các số thực thỏa mãn x²+y²-xy = 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x² + y².
đã hỏi 6 tháng 5, 2022 trong Toán lớp 9 bởi thuythanh1905207625 (-84 điểm)
+1 thích
1 trả lời 50 lượt xem
Cho a > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = a2 + 4a + 15 +
đã hỏi 29 tháng 12, 2019 trong Toán lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 164 lượt xem
ai trả lơi e nhanh vs ạ Câu 4: (1,5 điểm). Cho hai số a, b thoả mãn 2a+b = 6 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P= a.b
đã hỏi 14 tháng 3, 2022 trong Toán lớp 8 bởi Đăng
0 phiếu
1 trả lời 123 lượt xem
Cho các số thực a,b, c>1 và các số dương thực thay đổi x, y, z thỏa mãn: \(a^{x} =b^{y} =c^{z} =\sqrt{abc} .\) Tìm giá trị lớn nhất của \(P=\frac{16}{x} +\frac{16}{y} -z^{2} .\) A. 24. B. 20. \(C.20-\frac{3}{\sqrt[{3}]{4} } . D.24-\frac{3}{\sqrt[{3}]{4} } .\)
đã hỏi 27 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 343 lượt xem
Cho các số thực a, b, c>1 và các số thực dương thay đổi x, y, z thỏa mãn \(a^{x} =b^{y} =c^{z} =\sqrt{abc} \). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\frac{16}{x} +\frac{16}{y ... 2} . \) A. 24. B. 20. \(C. 20-\frac{3}{\sqrt[{3}]{4} } . D. 24-\frac{3}{\sqrt[{3}]{4} } .\)
đã hỏi 27 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 212 lượt xem
Cho \(y\ge 0;\, \, x^{2} +x+y=6. \)Tìm giá trị nhỏ nhất mvà giá trị lớn nhất Mcủa \(P=4x+y-xy+2. \) A. m=-10 và M=10 . B. m=-10 và M=6 . C. m=6 và M=26 . D. m=6 và M=10 .
đã hỏi 21 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...