Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
68 lượt xem
trong Hóa học lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)

a/ Al + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Al2O3

b/ K + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} K2O

c/ Al(OH)3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Al2O3 + H2O

d/ Al2O3 + HCl →AlCl3 + H2O


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi CayGame Học sinh (467 điểm)
Cân bằng các phản ứng hóa học:

a/ 4Al + 3O2 → 2Al2O3

b/ 4K + O2 → 2K2O

c/ 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

d/ Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
a/ Al + HCl → AlCl3 + H2 b/ FeO + HCl → FeCl2 + H2O c/ Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O d/ NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O
đã hỏi 19 tháng 9 trong Hóa học lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
+3 phiếu
2 câu trả lời 889 lượt xem
Al(NO3)3 +..................--------->...................+Al(OH)3
đã hỏi 6 tháng 11, 2018 trong Hóa học lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 92 lượt xem
Cho phản ứng : Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Sau khi cân bằng tổng các hệ số của các chất (các số nguyên, tối giản) trong phương trình hoá học trên là
đã hỏi 26 tháng 8, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 541 lượt xem
Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron. 1/ Mg + HNO3 → Mg(NO3) + N + H2O 2/ M + H2SO4 → M2(SO4)3 + SO2 + H2O 3/ Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O 4/ FeSO4 + Fe(NO3)2 + KHSO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + NO + H2O
đã hỏi 17 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 12 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 174 lượt xem
P + Ca → … Cu(NO3)2 → (t0) … NH3 + … → (t0) N2 + ...
đã hỏi 11 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi nthp3110 (-309 điểm)
+1 thích
1 trả lời 109 lượt xem
FexOy + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O Fe(OH)2 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
đã hỏi 6 tháng 1, 2019 trong Hóa học lớp 8 bởi Mai Thảo Ngân Học sinh (259 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 458 lượt xem
Cân bằng các phương trình sau:
đã hỏi 24 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 8 bởi dat97tqt Tiến sĩ (12.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 4.3k lượt xem
Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron : a)      KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O b)      HNO3 + HCl →  NO + Cl2 + H2O c)       HClO3 + HCl → Cl2 + H2O d)      PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O  
đã hỏi 1 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 4.4k lượt xem
Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron và cho biết chất khử, chất oxi hoá ở mỗi phản ứng : a) Al + Fe3O4 ⟶ Al2O3 + Fe b) FeSO4 + KМNО4 + H2SO4 ⟶ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O c) FeS2 + O2  ⟶ Fe2O3 + SO2           d) KClO3 ⟶ KCl + O2 e) Cl2+ KOH t0⟶ t0 KCl + KClO3 + H2O.
đã hỏi 4 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
Qtỏa.Qthu = 0 Qtỏa = Qthu Qtỏa / Qthu = 0 Qtỏa + Qthu = 0
đã hỏi 19 tháng 5, 2021 trong Khác bởi Zake Thạc sĩ (8.0k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...