Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
24 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi CayGame Học sinh (467 điểm)
 • I heard Daniel isn't very good.
 • Well, he fell and hurt himself quite badly.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
A. barriers        B. languages       C. differences        D. medias
đã hỏi 6 tháng 8 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 157 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 10, 2016 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi hieutp (-63 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 289 lượt xem
I _______ well recently. I _______ to see my doctor yesterday. He said that I _______ some rest. a. do not sleep / went / would need   b. have not slept / went / needed c. did not sleep /go / will need             d. had not slept / went / had needed
đã hỏi 28 tháng 12, 2021 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 113 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 406 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 250 lượt xem
5. He isn’t a member of our club, so he can’t join the trip today. => 6. Somebody sends Laura a bouquet of flowers every Monday. =>
đã hỏi 19 tháng 3, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 354 lượt xem
Some people think that hosting an international sports event is good for the country, while some people think it is bad. Discuss both views and state your opinion.
đã hỏi 11 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi mai.mai.mai.760267 Học sinh (119 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 207 lượt xem
Some people think that hosting an international sports event is good for the country, while some people think it is bad. Discuss both views and state your opinion.
đã hỏi 8 tháng 6, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
+1 thích
2 câu trả lời 103 lượt xem
Many people like to wear fashionable clothes. Why do you think this is the case? Is this a good thing or a bad thing?
đã hỏi 22 tháng 4, 2022 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 282 lượt xem
so sánh :Anh Vien is a good swimmer và Anh Vien swims well ? vì sao giống nhau hoặc vì sao khác nhau
đã hỏi 10 tháng 5, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Phạm Văn Khang

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...