Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
136 lượt xem
trong Sinh học lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
Câu 2. Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực dài 5100 A có số Nu loại A chiếm 20% tổng số nu. Số nu loại G mội trường cung cấp cho ADN này nhân đôi 1 lần là?

A. 1500

B. 1800.

C. 600

D. 900

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
Số nucleotit của gen: 3000 nucleotit

Số nuclêôtit loại G môi trường cung cấp cho nhân đôi 1 lần là G = 30% =3000 x0,3 = 900 nuclêôtit

=> Chọn D

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 8.4k lượt xem
Một gen dài 5100Ao, số nucleotit loại A của gen bằng 2/3 số lượng một loại nucleotit khác. Gen này thực hiện tái bản liên tiếp 4 lần. Số nucleotit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản trên là: A. A=T= 9000; G=X=13500 B. A=T= 2400; G=X=3600 C. A=T=9600; G=X=14400 D. A=T=18000; G=X=27000
đã hỏi 14 tháng 5, 2019 trong Sinh học lớp 12 bởi Duyen2011 ● Cộng Tác Viên Học sinh (267 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
Trong mạch thứ nhất của 1 phân tử ADN có: A chiếm 40%, G chiếm 20%, T chiếm 30%, và số X = 156. 10 nu. a. Tìm tỉ lệ phần và số lượng từng loại nu trong mỗi mạch của ADN. b. Tìm tỉ lệ và số lượng từng loại nu trong cả phân tử ADN. c. Biết khối lượng trung bình của 1 nu là 300 đvC. Hãy tính khối lượng của phân tử ADN nói trên. Tính số chu kì xoắn.
đã hỏi 21 tháng 1, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
Trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN này là
đã hỏi 28 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi DmsHoa Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 355 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 532 lượt xem
Một gen có 1200 nuclêôtit và có 30% ađênin . Do đột biến chiều dài của gen giảm 10,2 ăngstrong và kém 7 liên kết hydrô . Số nuclêôtit tự do từng loại mà môi trường phải cung cấp để cho gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp hai lần là: A. A= T =1080 ; G = X=720 B. A= T=1074 ; G=X=717  C. A= T=1432 ; G =X=956  D. A= T =1440 ; G =X =960
đã hỏi 11 tháng 9, 2019 trong Sinh học lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (995 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 530 lượt xem
bài tập ADN - Tổng số Nu của ADN, số Nu môi trường nội bào cung cấp để gen tự nhân đôi. - Chiều dài của ADN - Số gen liên kết Hidro - Khối lượng của ADN.
đã hỏi 24 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 150 lượt xem
1 đoạn phân tử ADN có số lượng Nu loại T=400 và có G=30% tổng số Nu của ADN.mạch 1 của ADN có T chiếm 10% và X chiếm 20% Tính chiều dài ADN Tính số Nu từng loại trên từng mạch đơn của ADN
đã hỏi 29 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 10 bởi Miao99
+1 thích
2 câu trả lời 1.1k lượt xem
Một gen ở sinh vật nhân sơ có số lượng các loại nucleotit trên một mạch là A = 70; G = 100; X = 90; T = 80. Gen này nhân đôi một lần, số nucleotit loại X mà môi trường nội bào cần cung cấp cho quá trình này là: A. 100        B. 190 C. 90          D. 180
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Sinh học lớp 12 bởi Duyen2011 ● Cộng Tác Viên Học sinh (267 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 483 lượt xem
Câu 17: Một đoạn phân tử ADN dài 4080 Ǻ có số liên kết phôphodieste giữa các nucleotit là A. 2398 B. 2400 C. 4798 D. 4799
đã hỏi 1 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi nguyendindan Thạc sĩ (5.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 801 lượt xem
Một phaan tử ADn mạch kép có số nucleotit loại G chiếm 20% và có 3600A. Phân tử ADN này nhân đổi 2 lần. Số nucleotit loại X mà môi trường cung cấp là bao nhiêu? A. 7200 B. 3600 C. 12000 D. 1440
đã hỏi 5 tháng 6, 2019 trong Sinh học lớp 12 bởi Duyen2011 ● Cộng Tác Viên Học sinh (267 điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...