Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
65 lượt xem
trong Sinh học lớp 9 bởi lueyuri009730 Học sinh (109 điểm)
đã sửa bởi lueyuri009730
Xét 2 gen I và II có chiều dài bằng nhau, mỗi gen có số lượng nucleotit trong đoạn từ [ 1500 - 1800 ] . Gen I có tổng 2 loại nucleotit  A và T ở mạch thứ 2 chiếm 40% số nucleotit của mạch, gen II có tổng 2 loại nucleootit G và X của mạch thứ nhất chiếm 80% số nucleotit của mạch . Khi cả 2 gen nhân đôi một số lần môi trường nội bào cung cấp tổng cộng 14400 nucleotit ,trong đó có 1620 nucleotit loại A.
   Hãy tính số nucleotit từng loại và số lần nhân đôi của mỗi gen

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 712 lượt xem
Gen I có tích phần trăm  giữa A với loại nucleeotit không cùng nhóm bổ xung  là 4%. Gen II có tích % giữa G vói loại nucleeotit cunhf nhóm bổ xung là 9%. Tính tỉ lệ phần trăm từng loại nucleotit của mỗi gen trên. Biết rằng % nucleotit  loại A của gen I lớn hơn% loại nucleotit T của gen II
đã hỏi 14 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.9k lượt xem
Một gen có 240 chu kỳ xoắn. Tổng số nucleotit loại T với một loại nu khác chiếm 40% tổng số nucleotit của gen. Mạch một của gen có A= 20%, X= 25% tổng số nucleotit của mạch. Tính số nucleotit mỗi loại của gen và số nucleotit mỗi loại trên mỗi mạch của gen?
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi Mabelle Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 614 lượt xem
Cho một gen có chiều dài 5100Ao và có tích tỉ lệ loại ađênin với một loại nuclêôtít khác không bổ sung là 5,25%. Tr&ecirc ... ; hiệu số loại ađênin với loại xitôzin là 450 nuclêôtít.
đã hỏi 3 tháng 10, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 303 lượt xem
Cho một đoạn gen có cấu trúc như sau: 5'... TXG- GAX- ATX- XTA- XAG- GXT...3' 3'... AGX- XTG- TAG- GAT- GAX- XGA ... 5'   Nếu gen tiến hành sao mã 5 lần, chỉ tính ở đoạn gen nói trên, thì số lượng từng loại N môi trường cung cấp là bao nhiêu
đã hỏi 11 tháng 11, 2018 trong Sinh học lớp 9 bởi neko_2711 Thần đồng (1.3k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 1.1k lượt xem
Một gen ở sinh vật nhân sơ có số lượng các loại nucleotit trên một mạch là A = 70; G = 100; X = 90; T = 80. Gen này nhân đôi một lần, số nucleotit loại X mà môi trường nội bào cần cung cấp cho quá trình này là: A. 100        B. 190 C. 90          D. 180
đã hỏi 14 tháng 5, 2019 trong Sinh học lớp 12 bởi Duyen2011 ● Cộng Tác Viên Học sinh (267 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 539 lượt xem
Một gen có 1200 nuclêôtit và có 30% ađênin . Do đột biến chiều dài của gen giảm 10,2 ăngstrong và kém 7 liên kết hydrô . Số nuclêôtit tự do từng loại mà môi trường phải cung cấp để cho gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp hai lần là: A. A= T =1080 ; G = X=720 B. A= T=1074 ; G=X=717  C. A= T=1432 ; G =X=956  D. A= T =1440 ; G =X =960
đã hỏi 12 tháng 9, 2019 trong Sinh học lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (995 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 557 lượt xem
bài tập ADN - Tổng số Nu của ADN, số Nu môi trường nội bào cung cấp để gen tự nhân đôi. - Chiều dài của ADN - Số gen liên kết Hidro - Khối lượng của ADN.
đã hỏi 25 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 375 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 113 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 272 lượt xem

HOT 1 giờ qua

 1. phamngoctienpy1987844

  50628 Điểm

 2. vxh2k9850

  35940 Điểm

 3. Khang1000

  29748 Điểm

 4. Tí Vua Đệ Nhất

  28073 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...