Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Địa lý lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
A = (√x -4/√x(√x-2) + 3/√x-2) : (√x+2/√x - √x/√x-2) với x >0; x ≠4
đã hỏi 26 tháng 11 trong Địa lý lớp 12 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại B (AB>AC), nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại B của (O;R) cắt tia AC tại N. Vẽ dây BD vuông góc với AC tại H a) CM: ND là tiếp tuyến của (O;R) b) CM: BC là phân giác góc NBD c) Vẽ đường kính BE của đường tròn (O), ED cắt tia BN tại K. CM: ID=IM
đã hỏi 26 tháng 11 trong Địa lý lớp 12 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 41 lượt xem
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11 NĂM 2023 “Một đời người – một dòng sông Mấy ai làm kẻ đứng trông bến ... ;ng tạo và bản lĩnh hơn trong cuộc sống! Biết ơn, Trân kính!
đã hỏi 20 tháng 11 trong Địa lý lớp 12 bởi selfomyhoidap ● Ban Quản Trị Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 77 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 94 lượt xem
hãy phân tích đặc điểm địa chất, địa hình của miền nam trung bộ và nam bộ  
đã trả lời 11 tháng 1 trong Địa lý lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 31 lượt xem
đã hỏi 27 tháng 11, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi danghuong011203971 Học sinh (45 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 73 lượt xem
đã trả lời 19 tháng 7, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 152 lượt xem
đã trả lời 11 tháng 7, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi 21111505552355 Học sinh (155 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 102 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 151 lượt xem
A. Công nghiệp       B. Dịch vụ C. Lâm nghiêp       D. Nông nghiệp
đã trả lời 6 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
A. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp tăng nhanh B. Tốc độ tăng trưởng GDP cao, nước ta liên tục là nước xuất siêu C. Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vu đều phát triên ở trình độ cao D. Tốc độ tăng trưởng GDP cao, nông nghiệp và công nghiệp đạt được nhiều thành tựu vững chắc
đã trả lời 6 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 79 lượt xem
A. 1976    B. 1986 C. 1991    D. 2000
đã trả lời 6 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 151 lượt xem
A. Chỉ cần có tốc độ tăng trưởng GDP cao B. Chỉ cần có cơ cấu hợp lí giữa các ngành và các thành phần kinh tế C. Chỉ cần có cơ cấu hợp lí giữa các vùng lãnh thổ D. Cần có nhịp độ phát triển cao; có cơ cấu hợp lí giữa các ngành, các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ
đã trả lời 6 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 95 lượt xem
A. có nền kinh tế phát triển nhất. B. có dân số ít nhất. C. có nhiều khu công nghiệp nhất. D. người dân năng động nhất trong cơ chế thị trường.
đã trả lời 5 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 90 lượt xem
  A.2,1 lần.       B.3,1 lần. C.4,1 lần.       D.5,1 lần.
đã trả lời 5 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 117 lượt xem
A. Thu nhập bình quân đầu người nước ta có xu hướng tăng lên. B. Thu nhập bình quân đầu người có sự phân hóa giữa các vùng. C. Vùng có kinh tế phát triển có thu nhập cao và ngược lại. D. Các vùng phía Bắc có thu nhập cao hơn các vùng phía Nam.
đã trả lời 5 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 118 lượt xem
A. biểu đồ tròn.       B. biểu đồ cột hoặc thanh ngang. C. biểu đồ miền.       D. biểu đồ đường.
đã trả lời 5 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
A. 2,0 lần.       B. 2,5 lần. C. 3,0 lần.       D. 3,5 lần.
đã trả lời 5 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 171 lượt xem
Sự phân hoá thiên nhiên theo chiều Bắc – Nam và độ cao ở nước ta chủ yếu được thể hiện rõ ở các thành phần tự nhiên nào?
đã trả lời 5 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
A. Đồng bằng sông Hồng       B. Đông Nam Bộ C. Duyên hải Nam Trung Bộ       D. Đồng bằng sông Cửu Long
đã trả lời 4 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 145 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
A. Nông nghiệp hiện là ngành kinh tế phát triển nhất B. Điều kiện sống ở nông thôn cao hơn thành thị C. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm D. Có sự di dân từ thành thị vè nông thôn
đã trả lời 4 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 101 lượt xem
A. Hà Nội       B. TP Hồ Chí Minh C. Hải Phòng       D. Đà Nẵng
đã trả lời 4 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 87 lượt xem
A. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng , Đà nẵng B. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ C. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ D. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương
đã trả lời 4 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi thuythanh1905207625 (-84 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 144 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 393 lượt xem
A. Ninh Thuận B. Khánh Hòa C. Đà Nẵng D. Phú Yên
đã trả lời 2 tháng 5, 2022 trong Khác bởi phamthunhien2997388 Thần đồng (797 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 97 lượt xem
 A. rìa phía Đông của bán đảo Đông Dương  B. rìa phía Tây của bán đảo Đông Dương.  ADVERTISING  C. trung tâm châu Á  D. phía đông Đông Nam Á
đã trả lời 1 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 137 lượt xem
A. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều tăng B. Số dân thành thi tăng nhưng tỉ lệ dân thành thị giảm C. Số dân thành thi giảm nhưng tỉ lệ dân thành thị vẫn tăng D. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều giảm
đã trả lời 29 tháng 4, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi trit75709991 (-500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 80 lượt xem
A. Phát triển và mở rộng hệ mạng lưới đô thị B. Giảm tỉ suất gia tăng dân số ở nông thôn C. Kiểm soát việc nhập hộ khẩu của dân nông thôn về thành phố D. Xây dựng nông thôn mới, đa dạng hóa hoạt động kinh tế ở nông thôn
đã trả lời 29 tháng 4, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi trit75709991 (-500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 88 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 89 lượt xem
A. Trình độ đô thị hóa thấp B. Tỉ lệ dân thành thị giảm C. Phân bố đô thị đều giữa các vùng D. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh
đã trả lời 29 tháng 4, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi trit75709991 (-500 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...