Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Địa lý lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
hãy phân tích đặc điểm địa chất, địa hình của miền nam trung bộ và nam bộ  
đã trả lời 11 tháng 1 trong Địa lý lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
đã hỏi 27 tháng 11, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi danghuong011203971 Học sinh (45 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
đã trả lời 9 tháng 8, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi manh.s116973557 Cử nhân (4.0k điểm)
  • ptg
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 41 lượt xem
đã trả lời 19 tháng 7, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Babyshort Thạc sĩ (7.9k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 64 lượt xem
đã trả lời 11 tháng 7, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi 21111505552355 Học sinh (155 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
A. Công nghiệp       B. Dịch vụ C. Lâm nghiêp       D. Nông nghiệp
đã trả lời 6 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
A. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp tăng nhanh B. Tốc độ tăng trưởng GDP cao, nước ta liên tục là nước xuất siêu C. Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vu đều phát triên ở trình độ cao D. Tốc độ tăng trưởng GDP cao, nông nghiệp và công nghiệp đạt được nhiều thành tựu vững chắc
đã trả lời 6 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
A. 1976    B. 1986 C. 1991    D. 2000
đã trả lời 6 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
A. Chỉ cần có tốc độ tăng trưởng GDP cao B. Chỉ cần có cơ cấu hợp lí giữa các ngành và các thành phần kinh tế C. Chỉ cần có cơ cấu hợp lí giữa các vùng lãnh thổ D. Cần có nhịp độ phát triển cao; có cơ cấu hợp lí giữa các ngành, các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ
đã trả lời 6 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
A. có nền kinh tế phát triển nhất. B. có dân số ít nhất. C. có nhiều khu công nghiệp nhất. D. người dân năng động nhất trong cơ chế thị trường.
đã trả lời 5 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
  A.2,1 lần.       B.3,1 lần. C.4,1 lần.       D.5,1 lần.
đã trả lời 5 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
A. Thu nhập bình quân đầu người nước ta có xu hướng tăng lên. B. Thu nhập bình quân đầu người có sự phân hóa giữa các vùng. C. Vùng có kinh tế phát triển có thu nhập cao và ngược lại. D. Các vùng phía Bắc có thu nhập cao hơn các vùng phía Nam.
đã trả lời 5 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
A. biểu đồ tròn.       B. biểu đồ cột hoặc thanh ngang. C. biểu đồ miền.       D. biểu đồ đường.
đã trả lời 5 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
A. 2,0 lần.       B. 2,5 lần. C. 3,0 lần.       D. 3,5 lần.
đã trả lời 5 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
Sự phân hoá thiên nhiên theo chiều Bắc – Nam và độ cao ở nước ta chủ yếu được thể hiện rõ ở các thành phần tự nhiên nào?
đã trả lời 5 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Babyshort Thạc sĩ (7.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
A. Đồng bằng sông Hồng       B. Đông Nam Bộ C. Duyên hải Nam Trung Bộ       D. Đồng bằng sông Cửu Long
đã trả lời 4 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
A. Nông nghiệp hiện là ngành kinh tế phát triển nhất B. Điều kiện sống ở nông thôn cao hơn thành thị C. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm D. Có sự di dân từ thành thị vè nông thôn
đã trả lời 4 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
A. Hà Nội       B. TP Hồ Chí Minh C. Hải Phòng       D. Đà Nẵng
đã trả lời 4 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
A. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng , Đà nẵng B. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ C. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ D. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương
đã trả lời 4 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi thuythanh1905207625 (-84 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 48 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 219 lượt xem
A. Ninh Thuận B. Khánh Hòa C. Đà Nẵng D. Phú Yên
đã trả lời 2 tháng 5, 2022 trong Khác bởi phamthunhien2997388 Thần đồng (797 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
 A. rìa phía Đông của bán đảo Đông Dương  B. rìa phía Tây của bán đảo Đông Dương.  ADVERTISING  C. trung tâm châu Á  D. phía đông Đông Nam Á
đã trả lời 1 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
A. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều tăng B. Số dân thành thi tăng nhưng tỉ lệ dân thành thị giảm C. Số dân thành thi giảm nhưng tỉ lệ dân thành thị vẫn tăng D. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều giảm
đã trả lời 29 tháng 4, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi trit75709991 (-604 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
A. Phát triển và mở rộng hệ mạng lưới đô thị B. Giảm tỉ suất gia tăng dân số ở nông thôn C. Kiểm soát việc nhập hộ khẩu của dân nông thôn về thành phố D. Xây dựng nông thôn mới, đa dạng hóa hoạt động kinh tế ở nông thôn
đã trả lời 29 tháng 4, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi trit75709991 (-604 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
A. Trình độ đô thị hóa thấp B. Tỉ lệ dân thành thị giảm C. Phân bố đô thị đều giữa các vùng D. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh
đã trả lời 29 tháng 4, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi trit75709991 (-604 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
A. Phân bố lại dân cư và nguồn lao động B. Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản C. Phát triển kinh tế, chú ý thích đáng nghành dịch vụ D. Đẩy mạng xuất khẩu lao động
đã trả lời 29 tháng 4, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi trit75709991 (-604 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
A. Tăng cường xuất khẩu lao động để học hỏi kinh nghiệm B. Đổi mới mạnh mẽ phương thức đào tạo người lao động C. Nâng cao thể trạng người lao động D. Bố trí lại nguồn lao động cho hợp lí
đã trả lời 27 tháng 4, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi trit75709991 (-604 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 69 lượt xem
A. Tỉ trọng lao động ở khu vực nông thôn thấp hơn thành thị B. Tỉ trọng lao động ở khu vực nông thôn cao hơn thành thị C. Tỉ trọng lao động ở hai khu vực tương đương nhau D. Tỉ trọng lao động ở khu vực nông thôn tăng, ở khu vực thành thị giảm
đã trả lời 27 tháng 4, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi trit75709991 (-604 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Trong cơ cấu lao động có việc làm ở nước ta phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật, thành phần chiếm tỉ trọng cao nhất là A. Có chứng chỉ sơ cấp B. Trung cấp chuyên nghiệp C. Cao đẳng, địa học, trên đại học D. Chưa qua đào tạo
đã trả lời 27 tháng 4, 2022 trong Địa lý lớp 12 bởi trit75709991 (-604 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...