Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
1.3k lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 6 bởi trucanhnguyen Tiến sĩ (26.1k điểm)
đã sửa bởi trucanhnguyen

A. Chon từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại 

 1. a. physics                b. chemistry              c. lovely                  d. dry

 2. a. recess                  b. celebration            c. relax                    d. rehearse

 3. a. physics                b. helps                     c. books                   d. pens

 4. a.comic                   b. collect                   c. celebration           d. cafeteria  

=>Dễ đúng k nào ?

đã đóng
bởi sumire2005 Thạc sĩ (7.7k điểm)

ủa tại sao lại liên quan đến một câu trả lời của câu hỏi: [Ngoại ngữ] Làm quen, kết bạn, giao tiếp, trò chuyện, học hỏi, giao lưu bằng tiếng anh tại đây!!!

bởi sumire2005 Thạc sĩ (7.7k điểm)
sao ko có phần gạch chân v bn
bởi mai loan Thạc sĩ (9.1k điểm)
bn gạch chân đi mik trả lời
bởi trucanhnguyen Tiến sĩ (26.1k điểm)
.Bc Nhất said : We should posts many questions About math violympic of math,english Advanced

nên mk đăng để cho Ppl bt và vào trang đó chat ...!ukm hửm

 

 
bởi trucanhnguyen Tiến sĩ (26.1k điểm)
Mk quên đợi mk sửa 1 tí 
bởi mai loan Thạc sĩ (9.1k điểm)
+1 nek !!!! mik ko giỏi môn anh đâu thế nên sai bn thông cảm ha
bởi trucanhnguyen Tiến sĩ (26.1k điểm)
ô .sao cx đc

Để mk xem

dù sao cx +1 cho bn trc đã nè

4 Trả lời

+1 thích
bởi mai loan Thạc sĩ (9.1k điểm)
1. D

2. B

3. mik ko rõ

4.C
0 phiếu
bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)

 1. a. physics                b. chemistry              c. lovely                  d. dry 

 2. a. recess                  b. celebration            c. relax                    d. rehearse 

 3. a. physic               b. helps                     c. books                   d. pens 

 4. a.comic                   b. collect                   c. celebration           d. cafeteria   

0 phiếu
bởi Bwi Nochu Tiến sĩ (11.8k điểm)

 1. a. physics                b. chemistry              c. lovely                  d. dry 

 2. a. recess                  b. celebration            c. relax                    d. rehearse 

 3. a. physic               b. helps                     c. books                   d. pens 

 4. a.comic                   b. collect                   c. celebration           d. cafeteria   

0 phiếu
bởi linh69 Cử nhân (4.7k điểm)
1.D;2.C;3.C;4.C.

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
2 câu trả lời 452 lượt xem
Bài 1: Chọn từ có phần phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại 1. a. name               b. classmate            c. paper                     d. thank   2. a. seven               b. ten                       c. evening                 d. eleven 3. a. hi     ... night                      d. children 4. a. old                  b. morning                  c. bingo                  d. hello
đã hỏi 22 tháng 10, 2018 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi jiminmochi Thần đồng (656 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 578 lượt xem
    1. a. row                                 b. show                       c. flow                        d. how 2. a. prevent                          b. lend                                    c. receive                   d. describe 3. a. dropped             ...             d. light 5. a. flashlight                       b. can                          c. collapse                 d. behave  
đã hỏi 25 tháng 5, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 650 lượt xem
1. A.sit         B.live       C.city       D.fine 2. A.desk     B.pen       C.stand   D.name 3.A.number  B.up         C.ruler    D.study 4.A.waste    B.eraser    C.student   D.spell 5.A open     B.close     C. old      D.do
đã hỏi 18 tháng 9, 2018 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi uyenvo Học sinh (6 điểm)
+2 phiếu
5 câu trả lời 2.6k lượt xem
I. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác so với những từ còn lại. 1. A. capital B. country C. city D. vacation 2. A. destination B. basketball C. never D. menu 3. A. breakfast B. seat C. eat D. teach 4. A. usually B. fly C. hurry D. carry
đã hỏi 20 tháng 7, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 372 lượt xem
MULTIPLE CHOICE 1.A.hotel B.hot C.hobby D.hour 2.A.knife B.life C.leaf D.of 3.A.children B.architect C. headache D.chemical
đã hỏi 1 tháng 11, 2021 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi ngoclinh7865
0 phiếu
0 câu trả lời 40 lượt xem
A. dormitory B. village C. article D. comic
đã hỏi 19 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 141 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 92 lượt xem
1 A. few B. new C. sew D. nephew 2A. closed B. practised C. asked D. stopped 3A. tired B. my C. arrive D. gift 4A. tables B. noses C. boxes D. changes 5A. son B. sugar C. soup D. sing
đã hỏi 3 tháng 12, 2019 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi khanhhuyendo Thần đồng (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
    1: A. tourist                           B. anxious                       C. delicious                        D. famous  2: A. university                     B. unit                              C. discuss                           D. computer 3: A. fat ... D. husk 5: A. helped                          B. worked                        C. asked                              D. cleaned  
đã hỏi 25 tháng 5, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
a/ campus b/ access c/ pagoda d/ blanket
đã hỏi 9 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...