Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+2 phiếu
2.6k lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 6 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
đã đóng bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị

I. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác so với những từ còn lại.

1.

A. capital

B. country

C. city

D. vacation

2.

A. destination

B. basketball

C. never

D. menu

3.

A. breakfast

B. seat

C. eat

D. teach

4.

A. usually

B. fly

C. hurry

D. carry

đã đóng lại với ghi chú: Câu hỏi đã được trả lời đầy đủ và chính xác.

5 Trả lời

0 phiếu
bởi ngố ngây ngô Thạc sĩ (8.4k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị
 
Hay nhất

I. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác so với những từ còn lại.

1.

A. capital

B. country

C. city

D. vacation

2.

A. destination

B. basketball

C. never

D. menu

3.

A. breakfast

B. seat

C. eat

D. teach

4.

A. usually

B. fly

C. hurry

D. carry

0 phiếu
bởi Khách Học sinh (185 điểm)

1.

A. capital

B. country

C. city

D. vacation

2.

A. destination

B. basketball

C. never

D. menu

3.

A. breakfast

B. seat

C. eat

D. teach

4.

A. usually

B. fly

C. hurry

D. carry

0 phiếu
bởi Bwi Nochu Tiến sĩ (11.8k điểm)

1.

A. capital

B. country

C. city

D. vacation

2.

A. destination

B. basketball

C. never

D. menu

3.

A. breakfast

B. seat

C. eat

D. teach

4.

A. usually

B. fly

C. hurry

D. carry

0 phiếu
bởi Zzzzz Tiến sĩ (18.8k điểm)
C
B
A
D
goodluck
0 phiếu
bởi Ca yoongi Tiến sĩ (13.6k điểm)

1.

A. capital

B. country

C. city

D. vacation

2.

A. destination

B. basketball

C. never

D. menu

3.

A. breakfast

B. seat

C. eat

D. teach

4.

A. usually

B. fly

C. hurry

D. carry

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
2 câu trả lời 452 lượt xem
Bài 1: Chọn từ có phần phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại 1. a. name               b. classmate            c. paper                     d. thank   2. a. seven               b. ten                       c. evening                 d. eleven 3. a. hi     ... night                      d. children 4. a. old                  b. morning                  c. bingo                  d. hello
đã hỏi 22 tháng 10, 2018 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi jiminmochi Thần đồng (656 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 141 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 40 lượt xem
A. dormitory B. village C. article D. comic
đã hỏi 19 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 372 lượt xem
MULTIPLE CHOICE 1.A.hotel B.hot C.hobby D.hour 2.A.knife B.life C.leaf D.of 3.A.children B.architect C. headache D.chemical
đã hỏi 1 tháng 11, 2021 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi ngoclinh7865
+1 thích
4 câu trả lời 1.3k lượt xem
A. Chon từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại 1. a. physics b. chemistry c. lovely d. dry 2. a. recess b. celebration c. relax d. rehearse 3. a. physics b. helps c. books d. pens 4. a.comic b. collect c. celebration d. cafeteria =>Dễ đúng k nào ?
đã hỏi 22 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi trucanhnguyen Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 578 lượt xem
    1. a. row                                 b. show                       c. flow                        d. how 2. a. prevent                          b. lend                                    c. receive                   d. describe 3. a. dropped             ...             d. light 5. a. flashlight                       b. can                          c. collapse                 d. behave  
đã hỏi 25 tháng 5, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 1.9k lượt xem
1. A. game B. geograohy C. vegetable D. change 2. A. read B. teacher C. eat D. ahead 3. A.tenth B. math C. brother D. theater 4. A. engineer B. between C. teeth D. greeting 5. A.intersection B. eraser C. bookstore D. history 6. A. plays B. says C. days D.stays 7. A. their B. math C.things D. theater
đã hỏi 12 tháng 4, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Kiều Anh Phạm Học sinh (156 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
    1: A. tourist                           B. anxious                       C. delicious                        D. famous  2: A. university                     B. unit                              C. discuss                           D. computer 3: A. fat ... D. husk 5: A. helped                          B. worked                        C. asked                              D. cleaned  
đã hỏi 25 tháng 5, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
a/ campus b/ access c/ pagoda d/ blanket
đã hỏi 9 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
a/ attended b/ started c/ persuaded d/ learned
đã hỏi 9 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...