Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
683 lượt xem
trong Hóa học lớp 9 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (35.2k điểm)

Một hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối đối với O2 là 0,3875. a, Tính thành phần % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu, biết các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. b, Lấy 50 lít hỗn hợp ban đầu cho vào bình kín, dùng tia lửa điện để điều chế khí amoniac (NH3) sau đó đưa về nhiệt độ thấy thể tích khí B sau phản ứng là 38 lít. Tính hiệu suất phản ứng điều chế NH3. c, Ở điều kiện thường, 1 lít khí B có khối lượng là bao nhiêu gam ?


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (510 điểm)
đã sửa bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên
 
Hay nhất

a) Gọi số mol của N2, H2 lân lượt là x, y (mol)

Ta có: 

\(M_A= \frac{28x+ 2y}{x+y}= 0,3875.32= 12,4\)

⇒ 15,6x= 10,4y ⇔ y= 1,5x

\(%V_{N_{2}}= \frac{x}{x+y}\)\(%V_{N_{2}}=\)%\(V_{N_{2}}\)=\(\frac{x}{x+y}\).100%= \(\frac{x}{x+1,5x}\).100%= \(\frac{x}{2,5x}\).100%=40% 

\(\rightarrow V_{H_2}\)= 100%- 40%= 60%

b) Trong 50 lít khí A có 20 lít N2 và 30 lít H2

PTPỨ: 

                  \(N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 (t^o)\)

ban đầu:    20         30                           (lít)

phản ứng: a→        3a           2a            (lít)

còn lại:  (20-a)      (30-3a)      2a             (lít)

\rightarrow V_B = (20-a)+ (30-3a) + 2a= 50-2a= 38 (lít)

⇔ a= 6

Ta có: 

\(\frac{n_{N_{2}}}{1}=\frac{20}{1} > \frac{n_{H_{2}}}{3}= \frac{30}{3}\)

→ Hiệu suất phản ứng tính theo H2 

→%\(H_2\)=\( \frac{18}{30}.\)100%=60%

c)  Hỗn hợp khí B gồm: N2: 14 (lít), H2: 12 (lít), NH3: 12 (lít)

\(M_{B}= \frac{28.14+2.12+ 17.12 }{14+12+12}= 16,32 (g/mol)\)

→Ở điều kiện thường: 1 lít khí B có: 

 \(m_B= \frac{16,32}{24}= 0,68 (g)\)

Các câu hỏi liên quan

–1 thích
1 trả lời 418 lượt xem
Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 (có tỉ khối so với H2 bằng 32.25), thu được 8.19 gam hỗn hợp chất rắn Z. Cho Z vào dung dịch HCl, thu được 1.12 gam Một kim loại không tan , dung dịch T và 0,224 lít khí H2 (dktc) biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.% khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu ?
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (35.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 211 lượt xem
Một hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với không khí là 0,293. Phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:  
đã hỏi 10 tháng 9, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi Daxua_the_feeder Học sinh (194 điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.9k lượt xem
Có một hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 3,6. Sau khi nung nóng để phản ứng xảy ra, thu được hỗn hợp sản phẩm khí Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4,5. Tính phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí trước và sau phản ứng.  
đã hỏi 11 tháng 9, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi Daxua_the_feeder Học sinh (194 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 585 lượt xem
Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là:
đã hỏi 3 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Teemo- Tiến sĩ (19.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 234 lượt xem
Một hỗn hợp X chứa 100 mol gồm N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1 : 3. Áp suất ban đầu là 300atm. Sau phản ứng tạo amoniac, áp suất giảm còn 285atm. Nếu nhiệt độ giữ không đổi thì hiệu suất phản ứng là:  
đã hỏi 10 tháng 9, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi Daxua_the_feeder Học sinh (194 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 676 lượt xem
Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối hơi so với oxi là 1,3. Tính % về khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.   Cho 20,8 gam hỗn hợp X có thể đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu gam benzen (C6H6).
đã hỏi 19 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 328 lượt xem
Một hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỉ khối đối vs Hidro là 3,6.Đun nóng hh 1 thời gian rồi đưa về đk ban đầu thì đc hh ms có tỉ khối vs hidro là 4,5. a, tính thành phần % về thể tích cảu mỗi khí trong hh trước và sau pư, Tính hiệu suất
đã hỏi 26 tháng 1, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 2.0k lượt xem
Có những chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất nào có tính chất sau: a) nặng hơn không khí b) nhẹ hơn không khí c) cháy được trong không khí d) tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit e) làm đục nước vôi trong g) đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ
đã hỏi 10 tháng 9, 2018 trong Hóa học lớp 9 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.7k lượt xem
Hỗn hợp khí A gồm có oxi và ozon, tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với hidro là 19,2. Hỗn hợp khí B gồm có hidro và cacbon monoxit, tỉ khối của hỗn hợp khí B đối với hidro là 3,6. a) Tính thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp A và hỗn hợp B. b ... mol hỗn hợp khí A cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp khí B. Các thể tích khí được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.  
đã hỏi 19 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.1k điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...