Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
13 lượt xem
trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.8k điểm)
Một hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỉ khối đối vs Hidro là 3,6.Đun nóng hh 1 thời gian rồi đưa về đk ban đầu thì đc hh ms có tỉ khối vs hidro là 4,5.

a, tính thành phần % về thể tích cảu mỗi khí trong hh trước và sau pư, Tính hiệu suất

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi thanhtrong Cử nhân (5k điểm) 24 40 82
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên
 
Hay nhất

Áp dụng đường chéo, ta có: 
28..............................5.2 
..............3.6*2...................... nN2/nH2 = 1/4 
2...............................20.8 
.........N2 + 3H2 <-----> 2NH3 
Bđầu: 1.........4.................0 
Pứ: ...x.........3x..............2x 
Sau: 1-x.......4-3x............2x 
Ta có: m trước = m sau => 7.2nt = 8ns 
=> nt/ns = 10/9 
=> 5/(5 - 2x) = 10/9 
=> x = 0.25 
Vậy H% = x/1 = 0.25% (tính theo N2 vì tỉ lệ bđầu so với hệ số tỉ lượng thì H2 dư nhiều hơn N2) 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 202 lượt xem
Một hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối đối với O2 là 0,3875. a, Tính thành phần % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu, biết các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. b, Lấy 50 lít hỗn hợp ban đầu cho vào bình kín, dùng tia lửa điện để điều chế khí ... B sau phản ứng là 38 lít. Tính hiệu suất phản ứng điều chế NH3. c, Ở điều kiện thường, 1 lít khí B có khối lượng là bao nhiêu gam ?
đã hỏi 1 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Cua_congtuaaaa Tiến sĩ (28.7k điểm) 14 36 285
0 phiếu
1 trả lời 720 lượt xem
Khử 5,43 g một hỗn hợp gồm có CuO và PbO bằng khí H2, thu được 0,9g H2O a) Viết phương trình hoá học xảy ra? b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các oxit có trong hỗn hợp ban đầu? c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp rắn thu được sau phản ứng?
đã hỏi 24 tháng 3, 2018 trong Hóa học lớp 8 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 147 lượt xem
Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là:
đã hỏi 3 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Teemo- Tiến sĩ (22.8k điểm) 36 105 698
–1 thích
1 trả lời 84 lượt xem
Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 (có tỉ khối so với H2 bằng 32.25), thu được 8.19 gam hỗn hợp chất rắn Z. Cho Z vào dung dịch HCl, thu được 1.12 gam Một kim loại không tan , dung dịch T và 0,224 lít khí H2 (dktc) biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.% khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu ?
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Cua_congtuaaaa Tiến sĩ (28.7k điểm) 14 36 285
–2 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
a. Viết PTHH xảy ra. b. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. Biết các thể tích khí đo ở đktc. (C = 12; H = 1; O = 16)
đã hỏi 1 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi YasuoVN Thạc sĩ (8.4k điểm) 7 26 104
0 phiếu
2 câu trả lời 73 lượt xem
Khi cho 7,9 gam hỗn hợp gồm K và Ca vào nước thu được dung dịch X và 3,36 lít khí H2. Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp?. Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp?
đã hỏi 22 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 8 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 221 lượt xem
Một hỗn hợp khí (X) gồm 1 ankan, 1 anken và 1 ankin có V =1,792 lít (ở đktc) được chia thành 2 phần bằng nhau:     + Phần 1: Cho qua dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo 0,735 g kết tủa và thể tích hỗn hợp giảm 12,5%     + Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ ... dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy có 12 gam kết tủa.   Xác định CTPT của các hiđrocacbon và %V các chất trong X biết ankan và anken có cùng số C?
đã hỏi 30 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Một hỗn hợp X gồm a mol axetilen.2a mol etylen và 5a mol H2. Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y gồm 4 chất. Đặt k là tỷ khối của hỗn hợp Y so với hỗn hợp X. Hãy cho biết khoảng giá k.
đã hỏi 3 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Teemo- Tiến sĩ (22.8k điểm) 36 105 698
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Cho 9,075g hỗn hợp A gồm Mg và ZnS vào dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí B có thể tích 3,36 lít (đktc). a) Tính thành phần % ... A. b) Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp khí B đối với khí hidro.
đã hỏi 18 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyethong7462564 Học sinh (382 điểm) 1 2 4
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí X gồm propan, etilen và axetilen qua dung dịch brom dư, thấy còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac thấy có 24,24 gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn ... hóa học để giải thích quá trình thí nghiệm trên. b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.
đã hỏi 22 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. dinhthiyen_trunghoa595

  300 Điểm

 2. trannhat900

  206 Điểm

 3. miniwithst681

  170 Điểm

 4. kanaoshinobukanae253

  116 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. dinhthiyen_trunghoa595

  300 Điểm

 2. trannhat900

  206 Điểm

 3. miniwithst681

  170 Điểm

 4. kanaoshinobukanae253

  116 Điểm

...