Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
2.0k lượt xem
trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|=\sqrt{13}\)  và \(\left(z-2i\right)\left(\overline{z}-4i\right)\) là số thuần ảo? 

A. 1

B. 2

C. 0

D. 4
 


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
 
Hay nhất

Chọn B 

Gọi z=x+yi với \(x,y\in {\rm R}\)

Ta có \(\left|z\right|=\sqrt{13} \Leftrightarrow x^{2} +y^{2} =13\, \, \)

\(\left(z-2i\right)\left(\overline{z}-4i\right)=\left(x+yi-2i\right)\left(x-yi-4i\right)=\left(x^{2} +y^{2} +2y-8\right)+(-6x).i\) là số thuần ảo khi \(x^{2} +y^{2} +2y-8=0\Rightarrow 13+2y-8=0\Rightarrow y=-\frac{5}{2} \)

Từ\( y=-\frac{5}{2}\) thay vào ta được

\noindent Vậy có 2 số phức thoả yêu cầu bài toán.
 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 221 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5.1k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z-3i\right|=5\) và \(\frac{z}{z-4}\) là số thuần ảo? A. 0. B. Vô số. C. 1. D. 2 .
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán tiểu học bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6.5k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện \(\left|z-i\right|=5\) và \(z^{2}\) là số thuần ảo. A. 2. B. 3. C. 4. D.0.
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán tiểu học bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.1k lượt xem
Xét các số phức thỏa mãn \(\left(\overline{z}+2\right)\left(z+2i\right)\) là số thuần ảo. Biết rằng tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đ ... .\) \(B. \left(1;1\right).\) \(C. \left(-1;1\right). \) \(D. \left(-1;-1\right).\)
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z+i\right|+\left|z-i\right|=4 và \left(z+i\right)\overline{z}\) là số thực? A. 1. B. 2 C. 0 D. 4
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.4k lượt xem
Xét các số phức thỏa mãn \(\left(\overline{z}+i\right)\left(z+2\right)\) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức ... A. 1. \) \(B. 5. \) \(C. \frac{\sqrt{5} }{2}. \) \(D. \frac{\sqrt{3} }{2}.\)
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán tiểu học bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
Cho các số phức \(z_{1} ,\, \, z_{2}\) khác 0, phân biệt và thỏa mãn \(\frac{z_{1} +z_{2} }{z_{1} -z_{2} }\) là một số thuần ảo. Tính \(T=\left|\frac{z_{1} }{z_{2} } \right|.\) A. \(\frac{1}{2} . \) B. 1. C.\( \frac{1}{3} . \) D. \(\frac{1}{4} .\)
đã hỏi 7 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.9k lượt xem
Cho hai số phức z,w thỏa mãn \(\left|z-i\right|=2 và w=\frac{z-1+i}{z-2-i}\) . Tìm giá trị nhỏ nhất của \(\left|w\right|.\) A. 4. B. \(\frac{7}{3} a.\) C. \(\frac{\sqrt{5} }{20} .\) D. \(\frac{a\sqrt{7} }{2} .\)
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 173 lượt xem
Gọi zlà số phức thỏa mãn \(\left|z-(-3+2i)\right|=\sqrt{10}\) và \(\left|z-3\right|\) có giá trị lớn nhất. Khi đó phần ảo của z bằng A. 6. B. 1. C. -6. D. 3.
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 759 lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \(\left|z-4+\overline{z}\right|+\left|z-\overline{z}\right|\ge 4\) và số phức \({\rm w}=(z-2i)(\overline{z}i+2-4i)\) có phần ảo là số thực không dương. ... \(\left(H\right)\) gần nhất với số nào sau đây? A. 7. B. 17. C. 21. D. 193.
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)

HOT 1 giờ qua

  1. 333cuchillthoi302

    8 Điểm

  2. tnk11022006452

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...