Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
221 lượt xem
trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
Cho hai số phức z=2+3i và w=5+i. Số phức z+iw bằng

A. 3+8i

B. 1+8i

C. 8+i

D. 7+4i
 

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
 
Hay nhất

Chọn B

Ta có \(z+iw=\left(2+3i\right)+i\left(5+i\right)=1+8i\)
 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 803 lượt xem
Cho hai số phức z=-3+2i và w=4-i. Số phức \(z-\bar{w}\) bằng A. 1+3i. B. -7+i. C. -7+3i. D. 1+i.
đã hỏi 12 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|=\sqrt{5}\) . Biết tập hợp các điểm biểu diễn của số phức \(w=\left(1+2i\right)z+i\) là một đường tròn. Tìm bán kí ... ;ng tròn đó? \(A. \sqrt{5} \). \(B. 10 \) \(C. 5. \) \(D. 2\sqrt{5} .\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3.9k lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|=4\). Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức \(w=\left(3+4i\right)z+i\) là một đường tròn bán kính r. Tính r. A. r= 4. B. r= 5. C. r= 20. D. r= 22.
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 652 lượt xem
Cho hai số phức \(z=2-i;{\rm w}=3+2i.\) Số phức \(z+{\rm w}\) bằng A. -1-3i B. 6-2i C. 5+i D. 1+3i
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Cho hai số phức z,w thỏa mãn \(\left|z-i\right|=2 và w=\frac{z-1+i}{z-2-i}\) . Tìm giá trị nhỏ nhất của \(\left|w\right|.\) A. 4. B. \(\frac{7}{3} a.\) C. \(\frac{\sqrt{5} }{20} .\) D. \(\frac{a\sqrt{7} }{2} .\)
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 735 lượt xem
Cho số phức z=3-2i. Tìm số phức liên hợp của số phức \(\omega =\frac{z^{2} }{z+\bar{z}} \) \(A. \frac{5}{6} +2i. \) \(B. \frac{13}{6} +2i. \) \(C. \frac{-5}{6} +2i. \) \(D.\frac{5}{6} -2i.\)
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
Cho số phức z=2i+1. Tìm phần ảo của số phức \(w=z+\frac{1}{z} .\) \(A.\frac{6}{5} . \) \(B. -\frac{8}{5} . \) \(C. \frac{8}{5} . \) \(D. -\frac{6}{5} .\)
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 218 lượt xem
Cho số phức \(z=1-\frac{1}{3}i.\) Tìm số phức \({\rm w}=i.\overline{z}+3z.\) \(A. {\rm w}=\frac{8}{3} . \) \(B. {\rm w}=\frac{8}{3} +i \) \(C. {\rm w}=\frac{10}{3} \) \(D. {\rm w}=\frac{10}{3} +i\)
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 550 lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \((1+2i)\left|z\right|=\frac{\sqrt{10} }{z} -2+i.\) Đặt \(\omega =(3-4i)z-1+2i.\) Tính giá trị của biểu thức \(T=\min \left|\omega \right|+\max \left|\omega \right|.\) A. \(T=2\sqrt{5}. \) B. T=10. C. T=5. D. \(T=5\sqrt{2}.\)
đã hỏi 7 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...