Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
31 lượt xem
trong Hóa học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
đã sửa bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị
Cho các chất có CTHH sau: CuO, Ca, He, Na2O, FeO, SiO2, Al2O3, Na2CO3, P2O5, C4H10

1.Gọi tên và viết CT cấu tạo của những chất là ô-xit axit

2.Chất nào tác dụng được với khí oxi, khí hiđrô, nước? Viết PTHH

3 Trả lời

0 phiếu
bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.9k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Khang1000
 
Hay nhất
1. CuO: đồng oxit

Na2O: đi natri oxit

FeO: sắt oxit

SiO2: silic đi oxit

Al2O3: đi nhôm tri oxit

P2O5: đi photpho penta oxit

2.   * Những chất tác dụng với oxi:

2Ca + O2  ----> 2CaO

He + O2 ----> He2O

2C4H10 + 13O2 ----> 8CO2  +  10H2O

* Những chất tác dụng với hidro:

CuO + H2 ----> Cu + H2O

FeO + H2 ----> Fe + H2O

SiO2 + 2H2 ----> Si + 2H2O

Na2CO3 + H2 ----> 2Na + H2CO3

 
0 phiếu
bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.2k điểm)
 • CuO: ôxit đồng(II)
 • Na2O: ôxit natri
 • FeO: ôxit sắt(II)
 • SiO2: oxit silic
 • Al2O3: oxit nhôm
 • P2O5: oxit photpho(V)
 • Na2CO3: cacbonat natri
 • CaO: oxit canxi
 • CO2: oxit cacbon
 • SO2: oxit lưu huỳnh
 1. Chất tác dụng được với khí oxi, khí hiđrô, nước là C4H10 (butan).

Phương trình phản ứng của C4H10 với khí oxi (O2):

C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O

Phương trình phản ứng của C4H10 với khí hiđrô (H2):

C4H10 + 2H2 → C4H8 + 2H2O

Phương trình phản ứng của C4H10 với nước (H2O):

C4H10 + 6H2O → 4CO2 + 10H2O

Lưu ý: Phương trình phản ứng thứ hai chỉ diễn ra khi có xúc tác.

0 phiếu
bởi Chuong7a2 Cử nhân (4.1k điểm)
Những các là oxi axit là:
SiO2: Silic đioxit
P2O5: Điphotpho pentaoxit
Tác dụng với oxi:
4FeO + O2 ---> 2Fe2O3
2C4H10 + 13O2 ---> 8CO2 + 10H2O
Tác dụng với H2: (pt có t độ)
CuO + H2 ---> Cu + H2O
FeO + H2 ---> Fe + H2O
Tác dụng với H2O:
Na2O + H2O ---> 2NaOH
P2O5 + 3H2O ---> 2H3PO4

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 738 lượt xem
Cho các chất sau: CO2, SO3, Na2O,NO2, CO2, SO2, H2O, P2O5, SO2, P2O5, CO2, N2O5, H2O, CaO, FeO, CuO. Các chất nào là oxit axit
đã hỏi 23 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 9 bởi Babyshort Thạc sĩ (8.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 987 lượt xem
Cho các oxit sau: CuO, K2O, P2O5, MgO, Al2O3, SO3, BaO.   a) Những oxit nào tác dụng với nước?   A.CuO, K2O, P2O5.          B. P2O5, BaO, Al2O3   C. K2O, MgO, Al2O3.        D. K2O, P2O5, SO3.
đã hỏi 17 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 8 bởi Bac_Da Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 211 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 132 lượt xem
Viết phương trình hóa học của các oxit: CuO, Na2O, Al2O3 lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4.
đã hỏi 6 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi thuythanh1905207625 (-84 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 132 lượt xem
 xác định CTHH của oxit trong các hợp chất sau:                                                                                                                            CaO, CaCO3, CO2, SO2, SO3, H2SO4, HNO3, P2O5
đã hỏi 1 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 8 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (35.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 975 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 123 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 269 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 4.8k lượt xem
Cho những oxit sau: CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho tác dụng được với a) Nước, tạo thành dung dịch axit b) Nước, tạo thành dung dịch bazơ c) Dung dịch axit, tạo thành muối và nước d) Dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước Viết các phương trình hóa học
đã hỏi 10 tháng 9, 2018 trong Hóa học lớp 9 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
 1. vongochuy

  252 Điểm

 2. luckyyhappyy07687

  76 Điểm

 3. tint9147228

  60 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...