Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
24 lượt xem
trong Lịch sử lớp 10 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.6k điểm)

Thu thập và phân loại nguồn sử liệu liên quan đến sự kiện tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam?

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 86 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 163 lượt xem
Hình thái cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 là gì?
đã hỏi 11 tháng 10, 2019 trong Lịch sử lớp 11 bởi bing2122 Học sinh (403 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 72 lượt xem
Ngày 30-8-1945 ghi dấu sự kiện lịch sử nào trong Cách mạng tháng Tám 1945? A. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước. B. Cá ... chính quyền ở Sài Gòn. D. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
đã hỏi 23 tháng 5, 2021 trong Khác bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
Quá trình phát triển của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 trải qua mấy chặng đường chính? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
đã hỏi 6 tháng 2, 2022 trong Ngữ văn lớp 12 bởi Top1 Học sinh (405 điểm)
+1 thích
1 trả lời 789 lượt xem
Qua diễn biến chính của khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền năm 1945 ở nước ta, hãy rút ra đặc điểm về hình thái khởi nghĩa và tính chất của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
đã hỏi 16 tháng 6, 2020 trong Lịch sử lớp 12 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
(Bình thường)Thành phố Sài Gòn được giải phóng vào ngày nào trong cuộc khởi nghĩa tháng 8/1945? (Bình thường)Hà Nội ... nh công trong cuộc Tổng Khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 vào lúc nào?
đã hỏi 12 tháng 10, 2019 trong Khác bởi ngoclinhbui Thạc sĩ (5.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
A. Phong trào cách mạng 1930-1931 B. Cuộc vận động dân chủ 1936- 1939 C. Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945 D. Cao trào kháng Nhật cứu nước
đã hỏi 14 tháng 12, 2021 trong Lịch sử lớp 9 bởi Bac_Da Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 69 lượt xem
  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...