Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
19 lượt xem
trong Hóa học lớp 12 bởi khangcute2k9266 Học sinh (353 điểm)

Số nguyên tử hiđro trong phân tử fructozơ là

            A. 10.  B. 6.    C. 22.  D. 12. 


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (550 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị
 
Hay nhất

\(Frutozo: C_{6}H_{12}O_6\)

--> Số nguyên tử H là 12 ---> D

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Câu 1. Fructozơ không phản ứng với A. dd AgNO3/NH3, to. B. Cu(OH)2/OH-. C. H2/Ni, to. D. nước Br2
đã hỏi 20 tháng 10, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 146 lượt xem
1 phân tử axit chứa 3 ngtử Hiđro liên kết với 1gốc axit có PTK nặng bằng phân tử axit sunfuric a) Xác định CTHH,  biết rằng % khối lượng Hiđro là 3,06% b) Tính số proton của phân tử trên  c)Tím số oxi hoá trên đầu mỗi ngtố trong phân tử axit d) Đọc tên axit trên
đã hỏi 6 tháng 11, 2016 trong Hóa học lớp 8 bởi Aaaaaaâ
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
+1 thích
1 trả lời 447 lượt xem
Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở, ở thể khí, có công thức phân tử là CnH2n, CmH2m (m=n+1) và hiđro. Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y đi chậm qua bình chứa nước brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng thêm 2,1 gam, lượng brom tham gia phản ứng là 6,4 gam. Xác định công thức phân tử viết các công thức cấu tạo thu gọn của các chất trong X?
đã hỏi 12 tháng 9, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi maianhzxcv3012665 Học sinh (12 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
A. 6 B. 7 C. 8 D. 12
đã hỏi 4 tháng 9, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
–1 thích
1 trả lời 552 lượt xem
Một nguyên tố R có 3 đồng vị X, Y, Z biết tổng số hạt của 3 đồng vị bằng 129, số nơtron đồng vị X hơn đồng vị Y một hạt. Đồng vị Z có số proton bằng số nơtron. a) Xác định điện tích hạt nhân nguyên tử và số khối của 3 đồng vị X, Y, Z. b) Biết tỉ lệ số nguyên tử các đồng vị như sau: Z:Y=2769:141 và Y:X=611:390. Xác định nguyên tử khối trung bình của R.
đã hỏi 8 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 12 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 353 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 450 lượt xem
Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là: A. 3.    B. 5.     C. 2.     D. 4.
đã hỏi 20 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 841 lượt xem
Số đồng phân của este có công thức phân tử C6H12O2 khi thủy phân tạo ra ancol không bị oxi hóa bởi CuO. A. 1      B. 2 C. 3      D. 4
đã hỏi 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. boxnhonyc274849

    90 Điểm

  3. nguyenmanh04102009212

    70 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...