Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Địa lý - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 52 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 27 lượt xem
đã trả lời 26 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi Darling_274 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 15 lượt xem
A. Vật chuyển động tròn đều. B. Vật được ném ngang. C. Vật đang rơi tự do. D. Vật chuyển động thẳng đều.
đã trả lời 12 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
A. được phân bố ở cácvùng khác nhau. B. trên một đơn vị lãnh thổ hành chính. C. được sắp xếp thứ tự theo thời gian. D. trong một khoảng thời gian nhất định.
đã trả lời 11 tháng 8 trong Địa lý lớp 10 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
A. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nền kinh tế. B. Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. C. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. D. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.
đã trả lời 10 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
A. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, miền Trung và phía Nam. B. Chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ. C. Chuyển dịch cơ cấu ngành, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta. D. Hình thành các khu trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp mới.
đã trả lời 10 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 22 lượt xem
A. 1975        B. 1981 C. 1986        D. 1996
đã trả lời 10 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi lamloc Thần đồng (767 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 20 lượt xem
A. Phân bố lại dân cư và lao động. B. Đa dạng các hoạt động kinh tế ở nông thôn. C. Đa dạng các loại hình đào tạo. D. Chuyển hết lao động nông thôn xuống thành thị.
đã trả lời 10 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 24 lượt xem
BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN Nhận định nào sau đây đúng: A. Tỉ lệ lao độ ... đều. D. Tỉ lệ lao động nông thôn nhỏ hơn ở thành thị.
đã trả lời 10 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 37 lượt xem
Năm 1999, số dân nước ta khoảng 78 triệu người (lấy tròn số), số người trên 60 tuổi là 6 318 000 người. Hỏi số người trên 60 tuổi chiếm bao nhiêu % tổng số dân?
đã trả lời 10 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
A. Có lợi thế trong phát triển các ngành kinh tế, sử dụng nhiều lao động và thu hút đầu tư nước ngoài B. Nguồn lao động đông C. Nguồn bổ sung lao động lớn D. Tất cả đáp án A, B và C
đã trả lời 10 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Năm 1999, số dân nước ta khoảng 78 triệu người (lấy tròn số), số người trong độ tuổi lao động (từ 15 - 59 tuổi) chiếm 58,4%. Hỏi rằng số người irong độ tuổi lao động của nước ta năm 1999 là bao nhiêu người?
đã trả lời 10 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO ĐÀO TẠO Nhận định nào sau đây không đúng: A. Tỉ lệ lao động qua ... . Tỉ lệ lao động qua đào tạo nhỏ hơn không qua đào tạo.
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Năm 1999, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta là 14,3%, tỉ suất tứ chiếm 5,6%. Hỏi rằng năm 1999, tỉ suất sinh của nước ta là bao nhiêu %?
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 17 lượt xem
A. Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp. B. Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật. C. Chất lượng nguồn lao động đang được cải thiện. D. Cả A, B, C, đều đúng.
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
A. Dồi dào, tăng nhanh B. Tăng chậm C. Hầu như không tăng D. Dồi dào, tăng chậm
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
A. 0,5 triệu lao động B. 0,7 triệu lao động C. Hơn 1 triệu lao động D. gần hai triệu lao động
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
A. Thấp B. Trung bình C. Cao D. Rất cao
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
A. Sự phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống. B. Môi Trường, chất lượng cuộc sống. C. Chất lượng cuộc sống và các vấn đề khác. D. Sự phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống; tài nguyên môi trường
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
A. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình. B. Nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề dân số. C. Phân bố lại dân cư giữa các vùng. D. Nâng cao chất lương cuộc sống.
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
A. Ven biển B. Miền núi C. Đồng bằng D. Đô thị
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
A. Hải đảo B. Miền núi C. Trung du D. Đồng bằng
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
A. Vừa và nhỏ B. Vừa C. Lớn D. Rất Lớn
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
A. Số dân thành thị tăng, tỉ lệ dân thành thị tăng. B. Số dân thành thị tăng, tỉ lệ dân thành thị giảm. C. Số dân thành thị giảm, tỉ lệ dân thành thị giảm. D. Số dân thành thị giảm, tỉ lệ dân thành thị tăng.
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
A. Di dân tự do từ nông thôn lên thành phố. B. Tác dộng của thiên tai, bão lũ, triều cường. C. Hệ quả của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa D. Nước ta là nước chủ yếu trồng lúa nước.
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
A. Cơ cấu dân số trẻ. B. Cơ cấu dân số già. C. Cơ cấu dân số ổn định. D. Cơ cấu dân số phát triển.
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 15 lượt xem
A. Gia tăng tự nhiên cao B. Do di dân vào thành thị C. Do tăng tỉ trọng khu vực dịch vụ D. Nhiều đô thị mới hình thành
đã trả lời 9 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
A. Những năm cuối thế kỉ XIX. B. Những năm cuối thế kỉ XX. C. Những năm đầu thế kỉ XIX. D. Những năm đầu thế kỉ XX.
đã trả lời 8 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
A. Tương đối thấp B. Trung bình C. Cao D. Rất cao
đã trả lời 8 tháng 8 trong Địa lý lớp 9 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...