Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Công nghệ - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
đã trả lời 15 giờ cách đây trong Công nghệ lớp 6 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
 • vxh2k9850
+1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
 Dù được phân cực thuận mà tirixto vẫn không dẫn điện, diễn ra khi nào? A. Khi UAK > 0. B. Khi UAK < 0. C. Khi có điện áp dương UGK áp vào cực điều khiển. D. Khi chưa có điện áp dương UGK áp vào cực điều khiển.
đã trả lời 20 tháng 1 trong Công nghệ lớp 10 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (24.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Em hãy hoàn thành bảng sau: Kể tên các loại cây trồng tương ứng với thời gian các vụ gieo trồng trong năm Vụ gieo trồng Thời gian Cây trồng 1. 2. 3.
đã trả lời 20 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi lMINHVY Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
a) Phương pháp tưới ngập thường được áp dụng cho loại cây trồng nào? A. Cây lúa. B. Cây rau màu. C. Cây có thân, rễ ... cỏ, vun xới. C. Vùi phân vào đất. D. Tất cả các ý trên.
đã trả lời 19 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
 Phương pháp làm nước được phun thành hạt nhỏ tỏa ra như mưa bằng hệ thống vòi tưới là phương pháp tưới gì? A. Tưới theo hàng, vào gốc cây B. Tưới thấm C. Tưới ngập D. Tưới phun mưa
đã trả lời 19 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Phương pháp tưới thấm thường được áp dụng cho loại cây trồng nào? A. Cây có thân, rễ to, khỏe. B. Cây rau màu. C. Cây lúa. D. Tất cả đều đúng.
đã trả lời 19 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
a) Mục đích của việc làm cỏ là: A. Diệt cỏ dại, sâu, bệnh hại. B. Chống đổ. C. Làm đất tơi xốp. D. Hạn chế bốc hơi ... ;u, bệnh hại. C. Làm đất tơi xốp. D. Tăng bốc hơi nước.
đã trả lời 19 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Tỉa và dặm cây có tác dụng: A. Bỏ cây yếu, cây bị sâu. B. Dặm cây khỏe vào chỗ trống. C. Đảm bảo khoảng cách, mật độ cây. D. Cả 3 đáp án trên.
đã trả lời 19 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
a) Có mấy phương pháp tưới nước? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 b) Phương pháp đưa nước vào rãnh luống(liếp) để thấm dần vào ... ;ng, vào gốc cây B. Tưới thấm C. Tưới ngập D. Tưới phun mưa
đã trả lời 19 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 15 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Bừa và đập đất có tác dụng: A. Xáo trộn lớp mặt đất, làm đất tơi xốp. B. Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, ... nh ngập úng và tạo tầng đất dầy. D. Tất cả đều đúng
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Loại đất nào dưới đây không cần yêu cần cày sâu? A. Đất cát. B. Đất thịt. C. Đất sét. D. Đất trồng cây ăn quả, cây công nghiệp.
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Quy trình lên luống đước tiến hành qua mấy bước? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
 Các công việc làm đất gồm mấy bước? A. 6 B. 5 C. 3 D. 4
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
 Mục đích của làm đất là gì? A. Làm cho đất tơi xốp B. Diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh. C. Tăng chất dinh dưỡng của đất. D. Cả A và B đều đúng.
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ: A. 20 – 30 cm. B. 30 – 40 cm. C. 10 – 20 cm. D. 40 – 50 cm.
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
Phát biểu nào sau đây là đúng về phương pháp trồng cây thủy canh, trừ: A. Cây được trồng trong dung dịch chứa đầy ... . Thường được áp dụng ở những nơi đất trồng hiếm.
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi Silent Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
a) Có mấy phương pháp gieo giống? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 b) Tỉ lệ trộn hạt cải bắp với chất TMTD để xử lý hạt cải bắp là: A. 1 kg hạt : 1g TMTD B. 1 kg hạt : 2g TMTD C. 2 kg hạt : 1g TMTD D. 1 kg hạt : 3g TMTD
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
a) Có mấy cách xử lý hạt giống? A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. b) Để xử lý hạt lúa, ta ngâm hạt lúa trong dung dịch fomalin trong thời gian: A. 3 giờ. B. 4 giờ. C. 5 giờ. D. 6 giờ.
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 5 lượt xem
 Hạt giống đem gieo trồng phải đạt các tiêu chí: A. Tỷ lệ hạt nãy mầm cao. B. Không có sâu, bệnh. C. Kích thước hạt to. D. Tất cả đều đúng.
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi Silent Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Thời vụ là gì: A. Khoảng thời gian nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng. B. Khoảng thời gian nhất định mà nhiều loại cây được gieo trồng. C. Khoảng thời gian không nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng. D. Tất cả đều sai.
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 5 lượt xem
Vụ đông xuân kéo dài trong khoảng thời gian nào? A. Tháng 4 đến tháng 7. B. Tháng 11 đến tháng 4 năm sau. C. Tháng 9 đến tháng 12. D. Tháng 6 đến tháng 11.
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
 Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa trên các yếu tố: A. Khí hậu. B. Loại cây trồng. C. Tình hình phát sinh sâu, bệnh ở mỗi điạ phương. D. Cả 3 đáp án trên.
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
Các vụ gieo trồng trong năm ở nước ta tập trung vào các vụ sau, trừ: A. Vụ đông xuân. B. Vụ hè thu. C. Vụ chiêm. D. Vụ mùa.
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
phương pháp nuôi cấy mô là gì? cho ví dụ  
đã trả lời 18 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (56.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
đã trả lời 16 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (24.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
 Đặc điểm của phần khí là: A. là không khí có ở trong khe hở của đất B. gồm thành phần vô cơ và thành phần hữu cơ C. có tác dụng hòa tan chất dinh dưỡng D. chiếm 92 – 98%
đã trả lời 15 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
Phần rắn gồm thành phần nào? A. Chất vô cơ B. Chất hữu cơ C. Cả A và B D. A hoặc B
đã trả lời 15 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
Thành phần chất hữu cơ của đất có đặc điểm gì? A. Gồm các sinh vật sống trong đất và xác động, thực vật và vi sinh vật đã chết. B. Xác động, thực vật bị phân hủy thành chất hữu cơ đơn giản và chất khoáng C. Tổng hợp nên các chất mùn D. Cả A, B, C đều đúng  
đã trả lời 15 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
 Thành phần đất trồng gồm: A. Phần khí, phần lỏng, chất vô cơ B. Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng D. Phần rắn, chất hữu cơ, chất vô cơ  
đã trả lời 15 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 8 lượt xem
 Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của cây: A. Cung cấp nước, dinh dưỡng B. Giữ cây đứng vững C. Cung cấp nước, oxy, dinh dưỡng và giữ cây đứng vững D. Cung cấp nguồn lương thực
đã trả lời 15 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 4 lượt xem
 Đất trồng gồm mấy thành phần chính: A. Hai thành phần B. Ba thành phần C. Năm thành phần D. Nhiều thành phần
đã trả lời 15 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
Đất trồng là gì? A. Kho dự trữ thức ăn của cây B. Do đá núi mũn ra, cây nào cũng sống được C. Lớp bề mặt tơi xốp của trái đất có khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng D. Lớp đá xốp trên bề mặt trái đất
đã trả lời 15 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
  Đất trồng là môi trường? A. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy B. Giúp cây đứng vững C. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy, nước D. Câu B và C
đã trả lời 15 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Đất trồng là lớp bề mặt ……….. của vỏ Trái Đất. A. Tơi xốp B. Cứng, rắn C. Ẩm ướt D. Bạc màu
đã trả lời 15 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
60. Trong trồng trọt thì giống cây trồng có ảnh hưởng như thế nào đến năng suất cây trồng? A. Quyết định đến năng suấ ... ;n pháp thủ công C. Biện pháp hóa học D. Biện pháp sinh học
đã trả lời 14 tháng 1 trong Công nghệ lớp 7 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Khi nào người ta sản xuất vải sợi pha ? Khi nào người ta kết hợp vải sợi pha ?
đã hỏi 14 tháng 1 trong Công nghệ lớp 6 bởi Khách
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phamngoctienpy1987844

  21011 Điểm

 2. vxh2k9850

  18059 Điểm

 3. PTG

  15231 Điểm

 4. Khang1000

  8968 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...