Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Trả lời bởi nhokmeoyeutien

0 phiếu
146 lượt xem
(lưu ý : không viết sai lỗi chính tả, nếu sai mình không thể tick nha!!! ) mong các bạn thông cảm !!!
đã trả lời 27 tháng 11, 2020 trong Địa lý lớp 6
  • làm-nhanh-đúng-mình-tick-nha
0 phiếu
152 lượt xem
0 phiếu
71 lượt xem
Câu 9: Quán tính là: A. tính chất giữ nguyên độ lớn và hướng của vận tốc. B. tính chất giữ nguyên trọng lượng của ... ;n tốc của vật. D. tính chất giữ nguyên thể tích của vật.
đã trả lời 21 tháng 11, 2020 trong Vật lý lớp 8
0 phiếu
46 lượt xem
Câu 2: Kẻ hung hãn nhất trong cuộc tranh đua giành thuộc địa là nước nào? A. Đức B. I-ta-li-a C. Nhật Bản D. Anh
đã trả lời 16 tháng 11, 2020 trong Lịch sử lớp 8
0 phiếu
143 lượt xem
Câu 1: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX tình hình chủ nghĩa tư bản như thế nào? A. Phát triển không đều về kinh tế, ch&iacute ... ;i mặt D. Chỉ phát triển về quân sự, hệ thống thuộc địa
đã trả lời 16 tháng 11, 2020 trong Lịch sử lớp 8
0 phiếu
37 lượt xem
Câu 3: Khối liên minh gồm những nước nào? A. Đức, Áo-Hung B. Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a C. Anh, Pháp Nga D. Anh Pháp, I-ta-li-a
đã trả lời 16 tháng 11, 2020 trong Lịch sử lớp 8
0 phiếu
323 lượt xem
Câu 5: Khối Hiệp ước bao gồm những nước nào? A. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a B. Đức, Anh, Pháp C. Anh, Pháp, Nga D. Anh, Pháp, i-ta-li-a
đã trả lời 16 tháng 11, 2020 trong Lịch sử lớp 8
+1 thích
2.1k lượt xem
Sau khi giặt quần áo xong, trước khi phơi người ta thường giũ mạnh quần áo để nước văng ra bớt. Hãy giải thích tại sao khi giũ mạnh quần áo nước có thể văng ra bớt?
đã trả lời 4 tháng 11, 2020 trong Vật lý lớp 8
0 phiếu
118 lượt xem
ta hãy nghiên cứu xem sự biến dạng của một lò xo có đặc điểm gì
đã trả lời 3 tháng 11, 2020 trong Vật lý lớp 6
0 phiếu
138 lượt xem
Nhận xét nghệ thuật nghệ thuật đánh giặc độc đáo của Lý Thường Kiệt.
đã trả lời 3 tháng 11, 2020 trong Lịch sử lớp 7
0 phiếu
80 lượt xem
Em hãy kể về gia đình mình bằng tiếng Anh
đã trả lời 3 tháng 11, 2020 trong Tiếng Anh lớp 6
0 phiếu
141 lượt xem
Xã hội phong kiến Trung quốc được hình thành vào thời kì nào
đã trả lời 3 tháng 11, 2020 trong Lịch sử lớp 7
0 phiếu
188 lượt xem
Tìm những câu ca dao nói về khoan dung
đã trả lời 2 tháng 11, 2020 trong GD Công dân lớp 7
0 phiếu
339 lượt xem
Vị vua nào đã đổi tên nước ta từ Đại Việt thành Việt Nam vào năm 1804?
đã trả lời 30 tháng 6, 2020 trong Lịch sử lớp 8
0 phiếu
710 lượt xem
1.Hãy giải thích tại sao trên vùng đất dốc, những nơi có thực vật bao phủ và làm ruộng bậc thang lại góp phần chóng xói mòn đất? 2.Tại sao sau khi mưa lớn ở miền núi phải đề phòng lũ quét? 3.Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê?
đã trả lời 25 tháng 3, 2020 trong Sinh học lớp 6
+2 phiếu
326 lượt xem
Câu 2. Hai trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng Đồng bằng sông Hồng là A. Hà Nội và Nam Định. C. Hà Nội và Hải Phòng. C. Hà Nội và Hải Dương. D. Hà Nội và Hạ Long.
đã trả lời 1 tháng 12, 2019 trong Địa lý lớp 9
0 phiếu
104 lượt xem
1, A. geography B. contain C. music D. science 2, A. tomato B. potato C. information D. cabbage 3,A. fashion B. shower C. cavity D. unhealthy 4, A. display B. cartoon C. paddle D. performance 5, A. buffalo B. detective C. adventure D. humour
đã trả lời 1 tháng 12, 2019 trong Tiếng Anh lớp 7
0 phiếu
84 lượt xem
Trên một bản đồ có tỉ lệ 1:300000, người ta đo được khoảng cách giữa điểm A và B là 5cm. Hỏi khoảng cách A và B trên thực địa là bao nhiêu?
đã trả lời 1 tháng 12, 2019 trong Địa lý lớp 6
+1 thích
1.2k lượt xem
tìm điểm khác nhau, giống nhau giữa hoa khô, hoa tươi và hoa giả
đã trả lời 1 tháng 12, 2019 trong Công nghệ lớp 6
0 phiếu
469 lượt xem
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions. Câu 1: She had a cozy little apartment in Boston. A. uncomfortable B. warm C. lazy D. dirty Câu 2: He was so insubordinate that he lost his job within a week. A. fresh B. disobedient C. obedient D. understanding
đã trả lời 1 tháng 12, 2019 trong Tiếng Anh lớp 11
0 phiếu
127 lượt xem
A.Mặt Trăng B.Mặt Trời C.Ngọn nến đang cháy D.Cục than gỗ đang nóng đỏ
đã trả lời 29 tháng 11, 2019 trong Vật lý lớp 7
0 phiếu
631 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 8,94g hỗn hợp gồm Na, K,Ba vào nước, thu được dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng muối được tạo ra là?
đã trả lời 28 tháng 11, 2019 trong Hóa học lớp 8
+1 thích
167 lượt xem
Kể 1 câu chuyện về bác Hồ  
đã trả lời 27 tháng 11, 2019 trong Toán tiểu học
0 phiếu
411 lượt xem
0 phiếu
463 lượt xem
Đề: Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it 22. The king kong is the biggest animal in the world. - No ____________ ... English. - We are__________________________________________________. 25. He gave his younger brother only a star fruit tree. - Only a__________________________________________________.
đã trả lời 26 tháng 11, 2019 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
164 lượt xem
3. I often play soccer …………. Saturday afternoon. A. in B. on C. at D. to 4. When my uncle was young, he used to ……….. fishing. A. go B. went C. going D. to go 5. She usually .................... or highlight only the word she wants to learn. A ... TV in her free time. 12. When.......................they ...........................(collect) garbage?
đã trả lời 26 tháng 11, 2019 trong Tiếng Anh lớp 8
0 phiếu
139 lượt xem
1 The movie tickets are too expensive for us => The movie ticket cost 2 The Sam Son beach attracks a lot of tourists every year => A lot of tourists
đã trả lời 26 tháng 11, 2019 trong Tiếng Anh lớp 7
0 phiếu
226 lượt xem
+1 thích
159 lượt xem
Chia tay mẹ và em. Thành đã quay vào nhà và ghi lại cẩm xúc của mình trong một trang nhật kí. Em hãy tưởng tượng trang và ghi lại trang nhật kí ấy.
đã trả lời 24 tháng 11, 2019 trong Ngữ văn lớp 7
  1. lamloc

    402 Điểm

  2. Darling_274

    323 Điểm

  3. minhtiendailqa4a3324

    299 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...