Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tin học lớp 7 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 257 lượt xem
Em hãy tạo bảng tính và nhập dữ liệu ghi lại các khoản chi tiêu của gia đình em trong một tháng. Sử dụng các hàm để tính toán và trả lời những câu hỏi sau: a) Tổng số tiền chi tiêu một tháng là bao nhiêu? b) Khoản chi tiêu nhiều nhất, ít nhất là bao nhiêu? c) Có ... khoảng bao nhiêu tiền? Em hãy chia sẻ với bố mẹ em những kết quả em tính toán được để cùng cân đối chi tiêu gia đình sao cho hợp lí.
đã hỏi 18 tháng 11, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi postfirst Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 60 lượt xem
cách nhận biết 1 số mạng xã hội
đã hỏi 9 tháng 11, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi lương lê uyên nhi
0 phiếu
0 câu trả lời 42 lượt xem
tệp chương trình máy tính trong hệ điều hành windows có phần mở rộng là gì. A.Exl B.htm,html C.xls,xlsx  D.jpg,png
đã hỏi 28 tháng 10, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi taitran
0 phiếu
1 trả lời 312 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 335 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 115 lượt xem
Để chèn 1 hàng vào trên hàng đầu tiên: A. Chọn Insert -> Row B. Chọn cả bảng tính, vào Insert-> Row C. Chọn hàng đầu tiên, nhấp trái chuột chọn Insert. D. Chọn hàng đầu tiên, nhấp phải chuột chọn Insert.
đã trả lời 30 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi Babyshort Tiến sĩ (10.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 116 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 273 lượt xem
Phần mở rộng trong tập tin Excel có dạng. A. LSXX . B. XLSX. C. DOCX. D. PPTX.
đã trả lời 30 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi chese4154898 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 245 lượt xem
Để chèn thêm hàng em thực hiện các thao tác nào sau đây. A. Click phải tại hàng chọn Insert B. Chọn hàng vào Insert chọn Table. C. Chọn hàng vào Insert chọn Coumn D. Click phải tại cột chọn Insert
đã trả lời 27 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 246 lượt xem
Ô D1 của trang tính có số 8.85. Sau khi chọn ô D1, nháy chuột 1 lần vào nút thì kết quả hiển thị ở ô D1 sẽ là: A. 8.9. B. 8.850. C. 8.856. D. 8.86.
đã trả lời 20 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 136 lượt xem
Hãy chỉ ra đáp án đúng trong các đáp án sau? A. Để định dạng nội dung của một (hoặc nhiều) ô tính em cần chọn ô tính (hoặc các ô tính). Sau khi định dạng lại, giá trị dữ liệu trong các ô tính sẽ được thay đổi tương ứng với kiểu định dạng. B. Trong Excel, ta ... căn lề phải, còn kiểu kí tự được căn lề trái. D. Tạo đường biên cho các ô tính không phải là một chức năng trong định dạng trang tính.
đã trả lời 20 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 135 lượt xem
Hàm nào sau đây là đúng ? A. =sum(C5,D5,E5). B. =sum(C5-D5-E5). C. average(C5.D5.E5). D. sum(C5:E5)
đã trả lời 19 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 91 lượt xem
Số trang tính trên một bảng tính là: A. Có thể có nhiều trang tính B. Chỉ có ba trang tính C. Chỉ có một trang tính D. Có 2000 trang tính.
đã trả lời 19 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 101 lượt xem
Để chọn cột ta thao tác: A. Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô ở góc đối diện. B. Nháy chuột tại nút tên hàng C. Nháy chuột tại nút tên cột. D. Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột.
đã trả lời 17 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi idog480430 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 259 lượt xem
A. Các địa chỉ trong công thức sẽ bị biến đổi. B. Các địa chỉ trong công thức không bị biến đổi. C. Chương trình Excel báo lỗi. D. Công thức không còn tác dụng
đã trả lời 17 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi idog480430 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 284 lượt xem
Trong các thao tác sau, đâu là thao tác mở hộp thoại để In trang tính? A. View / Page Break Preview B. File / Page setup / Page C. File / Page setup / Margins D. File / Print
đã trả lời 16 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi idog480430 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 176 lượt xem
A. Page Layout/Page Setup/Margins B. Page Layout/Page Setup/Page C. File/Page Setup/Margin D. File/Page Setup/Margins
đã trả lời 15 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi Đức lượng♥ NGTT Tiến sĩ (11.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 259 lượt xem
Trong các thao tác sau, đâu là thao tác đặt hướng giấy nằm ngang? A. View / Page Break Preview B. File / Page setup / Page / Landscape C. File / Page setup / Margins D. File / Print / Margins
đã trả lời 15 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi Đức lượng♥ NGTT Tiến sĩ (11.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 83 lượt xem
Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu #########, điều đó có nghĩa là: A. Công thức nhập sai và bảng tính thông báo lỗi. B. Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số. C. Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ. D. Nhập sai dữ liệu.
đã trả lời 15 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi Đức lượng♥ NGTT Tiến sĩ (11.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 298 lượt xem
Liệt kê những thành phần có trên màn hình Excel nhưng lại không có trên màn hinh word: A. Thanh công thức, ô, thanh cuốn dọc B. Thanh công cụ, thanh công thức C. Thanh công thức, ô, thanh bảng chọn. D. Thanh công thức, bảng tính.
đã trả lời 15 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi Đức lượng♥ NGTT Tiến sĩ (11.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 293 lượt xem
Hãy chỉ ra đáp án sai, các tính năng định dạng trang tính bao gồm. A. Tăng giảm độ rộng của một số cột trong trang tính. B. Căn lề nội dung trong khuôn khổ các ô tính. C. Thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ. D. Tô màu nền và tạo đường biên cho các ô tính.
đã trả lời 14 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 188 lượt xem
Để thêm cột bên trái cột E trên trang tính ta thực hiện như thế nào: A. Table/ Columns. B. Table/ Rows C. Chon cột E, nhấp chuột trái chon Insert. D. Chon cột E, nhấp chuột phải chon Insert.
đã trả lời 14 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 279 lượt xem
Lợi ích của việc xem trước khi in? A. Cho phép kiểm tra trước những gì sẽ được in ra B. Kiểm tra xem dấu ngắt trang đang nằm ở vị trí nào C. Kiểm tra lỗi chính tả trước khi in D. Cả 3 phương án trên đều sai
đã trả lời 14 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.7k lượt xem
Đơn vị cơ bản dùng để đo tốc độ truyền dữ liệu là? A. bps (bit per seconD D. B. Bit C. Byte D. Hz
đã trả lời 14 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 731 lượt xem
Phương án nào sau đây là đúng? A. Khi chuyển sang chế độ Sleep của Windows 7, máy tính vẫn tiêu thụ điện năng B. Khi chuyển sang chế độ Sleep của Windows 7, máy tính không tiêu thụ điện năng C. Khi chuyển sang chế độ Shutdown của Windows 7, máy tính vẫn tiêu thụ điện năng D. Khi chuyển sang chế độ Logout của Windows 7, máy tính không tiêu thụ
đã trả lời 14 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 120 lượt xem
Mạng WAN là viết tắt của? A. Wide Area Network B. Winde Area Network C. Wide are network D. Wide area networks
đã trả lời 14 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 186 lượt xem
Mạng LAN là mạng kết nối các máy tính? A. Cùng một hệ điều hành B. Ở cách nhau một khoảng cách lớn C. Không dùng chung một giao thức D. Ở gần nhau
đã trả lời 14 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
Những yếu tố nào sau đây được sử dụng cho mạng cục bộ (LAN)? A. Kết nối máy tính cho các khu vực địa lý cách xa nhau B. Chia sẻ tài nguyên (máy in, máy quét,…) C. Kết nối bằng viễn thông và vệ tinh D. Tốc độ không cao
đã trả lời 14 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 636 lượt xem
Phát biểu nào sau đây về thư điện tử (email) là đúng? A. Địa chỉ Email trùng với tên trong chứng minh nhân dân B. Email vận chuyển qua nhân viên bưu điện C. Email là viết tắt của từ Electronic mail, có nghĩa là thư điện tử D. Chi phí cao
đã trả lời 14 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 886 lượt xem
Thông tin nào sau đây nói về thư điện tử? A. Người đưa thư chỉ việc để thư ở hòm thư trước nhà người nhận là người nhận có thể biết được nội dung B. Là dịch vụ thực hiện truyền thông tin qua Internet thông qua các hộp thư điện tử C. Là dịch vụ chỉ dành cho những người làm trong lĩnh vực điện tử viễn thông D. Dịch vụ này chưa có
đã trả lời 14 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 231 lượt xem
Trong Windows 7, để gỡ bỏ 1 chương trình nào thì mở Control Panel/Uninstall a Programs/ Chọn biểu tượng chương trình cần gỡ bỏ và chọn? A. Change B. Update C. Uninstall D. Delete
đã trả lời 14 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 130 lượt xem
Biểu đồ sẽ được tạo ngay với thông tin ngầm định lúc hộp thoại hiện ra, khi nháy nút: A. Cancel B. Next C. Finish D. Close
đã trả lời 14 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
Để thay đổi kiểu hiển thị ngày tháng năm trong Windows 7 được thiết lập ở đâu? A. Control Panel/Region and Language B. Control Panel – System C. Control Panel – Display D. Control Panel – Regional
đã trả lời 13 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi NgJasmine Học sinh (57 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 828 lượt xem
Trong hệ điều hành Windows 7, để sửa lại ngày/giờ cho hệ thống máy tính, sử dụng công cụ nào sau đây? A. Date and Time trong cửa sổ My Networking B. Date and Time trong cửa sổ Internet Explorer C. Date and Time trong cửa sổ My Computer D. Date and Time trong cửa sổ Control Panel
đã trả lời 13 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi NgJasmine Học sinh (57 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 229 lượt xem
Bạn Lan chọn các hàng 7, 8, 9, sau đó chọn lệnh Insert trong nhóm lệnh Cells trên dải lệnh Home rồi chọn tiếp Insert Sheet Rows. Điều gì sẽ xảy ra? A. Ba hàng trống sẽ được chèn vào sau hàng 9. B. Một hàng trống sẽ được chèn vào sau hàng 9. C. Một hàng trống sẽ được chèn vào sau ... hàng 8, 9 và 10 . D. Ba hàng trống sẽ được chèn vào trước hàng 7. Các hàng 7, 8, 9 trở thành các hàng 10, 11 và 12.
đã trả lời 12 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 167 lượt xem
Chèn thêm cột ta nhấp phải cột vào lệnh. A. Format. B. Edit. C. Insert. D. Delete.
đã trả lời 12 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 285 lượt xem
Để xóa cột D trên trang tính ta thực hiện thao tác nào: A. Chọn cột D, nhấp phải chọn Delete. B. Chọn cả bảng tính, nhấp phải chọn Delete. C. Chọn Insert -> Column. D. Chọn cột D, nhấp trái chọn Delete.
đã trả lời 12 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 177 lượt xem
Để lọc dữ liệu ta chọn lệnh Data sau đó chọn lệnh: A. Clear B. Filter C. Reapply D. Advanced
đã trả lời 12 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 152 lượt xem
Chọn một ô tính có dữ liệu đã được định dạng rồi nhấn phím Delete, khi đó: A. Cả dữ liệu và định dạng trong ô tính đó bị xoá. B. Chỉ xoá được định dạng của ô đó. C. Chỉ có dữ liệu ô đó bị xoá. D. Có thể xoá được cả đường biên và màu nền của ô tính đó (nếu có).
đã trả lời 12 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 259 lượt xem
Câu 10: Để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể người ta thường dùng dạng biểu đồ nào? A. Biểu đồ cột B. Biểu đồ đường gấp khúc C. Biểu đồ hình tròn D. Biểu đồ miền.
đã trả lời 12 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (333 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. 333cuchillthoi302

    8 Điểm

  2. tnk11022006452

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...