Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Mink ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.1k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Zake
 
Hay nhất
n Al = a(mol) ; n Fe = b(mol)

=> 27a + 56b = 20,65(1)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

a...........1,5a............0,5a............1.5a..(mol)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

b...........b..............b............b......(mol)

=> n H2 = 1,5a + b = 0,725(2)

Từ 1,2 suy ra a = 0,35 ; b = 0,2

Suy ra :

%m Al = 0,35.27/20,65  .100% = 45,76%
%m Fe = 100% -45,76% = 54,24%

m H2SO4 = (1,5a + b).98 = 71,05 gam

m muối = m kim loại + m H2SO4 -m H2 = 20,65 + 71,05 -0,725.2 = 90,25 gam

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 513 lượt xem
Hòa tan M gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,56 lít khí NO duy nhất và dung dịch A chứa 21,54 g muối khan. Nếu cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch A thì thấy thoát ra 672 ml khí mùi khai biết các khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng m của hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?
đã hỏi 9 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 425 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít khí N2 (đktc) và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào dung dịch X và đun sôi thì thu được 1,344 lít khí NH3. Gía trị của m là
đã hỏi 7 tháng 4, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
+4 phiếu
1 trả lời 1.9k lượt xem
 Cho 17,6 gam hỗn hợp Cu, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng – dư, thu được 4,48 lít khí (đkc). Mặt khác, cũng lượng hỗn hợp 2 kim loại trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc – nóng – dư, thu được V lít khí SO2 (đkc). a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp? b) Tính V? c) Dẫn khí SO2 thu được ở trên vào 150ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối thu được?
đã hỏi 17 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 533 lượt xem
Tính khối lượng muối Sunfat thu được.
đã hỏi 8 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 437 lượt xem
Cho hợp X gồm Al, Fe, Na tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được V lít khí H2.Mặt khác thay Fe và Na bằng kim loại R , rồi lại cho tác dụng với H2SO4 loãng dư như trên cũng thu được V lít khí H2 cùng điều kiện và dd B.Biết khối lượng của R bằng 1/2 khối lượng của Na và Fe. ... 98 lít ở đktc.Tính khối lượng kết tủa lớn nhất thu được khi cho V lít dd gồm hỗn hợp NaOH 2 M và ba(OH)2 0,6 M vào B.Tính V?
đã hỏi 3 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Teemo- Tiến sĩ (19.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.0k lượt xem
Cho 11 g hỗn hợp hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lit khí NO (đktc) duy nhất. Tính khối lượng (g) của Al và Fe trong hỗn hợp đầu.
đã hỏi 18 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe và Fe304 bằng dung dịch HNO3 thu được 2,24 lít khí NO (ở điều kiện tiêu chuẩn) nếu thay dung dịch HNO3 bằng dung dịch H2 SO4 đặc, nóng thì thu được khí gì? Thể tích là bao nhiêu?
đã hỏi 8 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 755 lượt xem
Cho hỗn hợp FeS và Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí ở (đktc). Dẫn hỗn hợp khí này đi ... thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp rắn ban đầu.
đã hỏi 18 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 19,46gam hỗn hợp 3 kim loại Al ,Mg,Zn bằng dd HCl vừa đủ, phản ứng kết thúc thu được 16,352 lít khí ở (đktc ... trong thí nghiệm trên, biết thể tích dd HCl dùng dư so với lý thuyết 10%?
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 9 bởi Hanal

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...