Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
166 lượt xem
trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
Xà phòng hoá hoàn toàn m gam hỗn hơp E gồm các triglixerit bằng dd NaOh thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa , C15H31COONa , C17HyCOONa vs tỉ lệ mol tương ứng là 3:4:5 . Mặt khác hidro hoá hoàn toàn m gam E thu đc 82,752g hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam  E cần vừa đủ 7,308 mol O2. Giá trị gần nhất của m là?

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
 
Hay nhất

Ta có:

\(C_{17}H_xCOONa: 3a\)

\(C_{15}H_{31}COONa: 4a\)

\(C_{17}H_{y}COONa: 5a\)

Số C trung bình của muối là: 

\(\frac{18\times3+16\times4+18\times5}{3+4+5}=\frac{52}{3}\)

Số C trung bình của chất béo E là:

\(3\times \frac{52}{3}+3=55\)

Hidro hóa hết E sẽ tạo thành các chất béo Y có CTTB là: \(C_{55}H_{106}O_6 \rightarrow M= 862(g/mol)\)

\(n_Y=\frac {82,752}{862}=0,096=n_E\)

Khi thủy phân chất béo ta luôn có:

\(n_{cb}=\frac {1}{3}n_{ muối}=4a=0,096 \rightarrow a=0,024\)

Xét phản ứng đốt E:

Bảo toàn C: \(n_{CO_2}=n_{C muối}+n_{Cglixerol}=\frac{52}{3}\times12\times 0,024+0,096\times3=5,28(mol)\)

Bảo toàn O: \(n_{H_2O}= 6n_E+2n_{O_2}-2n_{CO_2}= 6\times 0,096+2\times 7,308-2\times5,28=4,632(mol) \)

BTKL: \(m_E=m_{CO_2}+m_{H_2O}-m_{O_2}=5,28\times44+4,632\times 18-7,308\times32=81,84(g)\)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 228 lượt xem
Hỗn hợp E gồm axit panmitic và axit stearit và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn vs dd NaOh dư thu đc 58,96g hỗn hợp 2 muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 5,1 mol O2 thu đc H2O và 3,56 mol CO2. Khối lượng của X có trong m gam E là?
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 551 lượt xem
Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm Fe2O3 và CuO bằng khí hidro, thu được 7,68 gam hỗn hợp hai kim loại, trong đó có 3,2 gam Cu. Giá trị của m là:? (biết khối lượng mol của Fe = 56, Cu = 64, O = 16)
đã hỏi 8 tháng 5, 2021 trong Khác bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 258 lượt xem
Hỗn hợp X gồm  1 triglixerit Y và 2 axit béo.Cho m gam X pư vừa đủ vs 250ml dd NaOH 1M , đun nóng thu đc 74,12g hỗn hợp muối gồm natri panmitat và natri stearat. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,525 mol O2 thu đc CO2 và H2O. Biết các pư xảy ra hoàn toàn . Số nguyên tử C có trong Y là?
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 87 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 181 lượt xem
Cracking hoàn toàn Ankan X thu được 4 thể tích hỗn hợp Y = thể tích X. Tỉ khối hơi so với hidro là 18, tìm X?
đã hỏi 23 tháng 2, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi boybanhbeo Thần đồng (995 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau ... ;ợng muối trong Y có giá trị gần nhất với Lưu ý: Giải chi tiết
đã hỏi 27 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 658 lượt xem
Hòa tan 20,65 gam hỗn hợp kim loại Al, Fe bằng dd axit H2SO4 loãng dư thu được 16,24 lít khí hidro (đktc). Xác định thành phần phần trăm ... , tính khối lượng axit đã phản ứng và khối lượng muối sinh ra
đã hỏi 17 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi Zake Thạc sĩ (8.0k điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 114 lượt xem
Oxi hoá hoàn toàn trong không khí m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỉ lệ mol 1:3 thu được 46,8 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X ban đầu?
đã hỏi 1 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (35.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 196 lượt xem
http://Đốt cháy hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp lưu huỳnh và photpho trong bình chứa khí Oxi dư thu đc 1 chất khí có mùi hắc khó thở và 28,4 gam 1 chất bột màu trắng bám trên thành bình. Tính thành phần phần trăm về khối lượng lưu huỳnh và photpho.
đã hỏi 31 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 8 bởi Chu Diệu Anh
0 phiếu
2 câu trả lời 712 lượt xem
Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 ... hữu cơ. Tính m và phần trăm khối lượng các andehit trong hỗn hợp.
đã hỏi 18 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.1k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...