Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
1.0k lượt xem
trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|=\left|z+\bar{z}\right|=1?\)

A. 0

B. 1

C. 4

D. 3
 


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
 
Hay nhất

Chọn C 

Ta có:

Giả sử \(z=x+yi \left(x,{\rm \; }y\in {\rm R}\right)\Rightarrow \bar{z}=x-yi\Rightarrow z+\bar{z}=2x\)

Bài ra ta có \(\left\{\begin{array}{l} {\left|z\right|=1} \\ {\left|z+\bar{z}\right|=1} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} {\sqrt{x^{2} +y^{2} } =1} \\ {\left|2x\right|=1} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} {x^{2} +y^{2} =1} \\ {x=\pm \frac{1}{2} } \end{array}\right. \)

Với \(x=\pm \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{4} +y^{2} =1\Leftrightarrow y=\pm \frac{\sqrt{3} }{2} \)

Do đó có 4 số phức thỏa mãn là \(z_{1} =\frac{1}{2} +\frac{\sqrt{3} }{2} i, z_{2} =\frac{1}{2} -\frac{\sqrt{3} }{2} i, z_{3} =-\frac{1}{2} +\frac{\sqrt{3} }{2} i, z_{4} =-\frac{1}{2} -\frac{\sqrt{3} }{2} i. \)
 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z+i\right|+\left|z-i\right|=4 và \left(z+i\right)\overline{z}\) là số thực? A. 1. B. 2 C. 0 D. 4
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 155 lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \(\bar{z}=3+4i. \)Tìm phần ảo của số phức \(z^{2} -i\left|z\right|\) A. -7 B. -29 C. -27 D. 19.
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|=\sqrt{13}\) và \(\left(z-2i\right)\left(\overline{z}-4i\right)\) là số thuần ảo? A. 1 B. 2 C. 0 D. 4
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 570 lượt xem
Cho số phức z=-2+3i. Điểm biểu diễn của \(\overline{z}\) trên mặt phẳng tọa độ là \(A. M\left(2;3\right)\) \(B. N\left(-2;-3\right)\) \(C. P\left(2;-3\right)\) \(D. Q\left(-2;3\right)\)
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 546 lượt xem
Cho số phức z thoả mãn đồng thời hai điều kiện |z-3-4i|=√5 và biểu thức M=|z+2|^2 -|z-i|^2 đạt giá trị lớn nhất. Môđun của số phức z-2-i bằng
đã hỏi 10 tháng 11, 2021 trong Toán lớp 12 bởi Nguyễn vũ
0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Cho hai số phức z,w thỏa mãn \(\left|z-i\right|=2 và w=\frac{z-1+i}{z-2-i}\) . Tìm giá trị nhỏ nhất của \(\left|w\right|.\) A. 4. B. \(\frac{7}{3} a.\) C. \(\frac{\sqrt{5} }{20} .\) D. \(\frac{a\sqrt{7} }{2} .\)
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 97 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|\left(1-4i\right)=\bar{z}\left(2-3i\right)+z\)? A. 4. B.3. C.2. D. 1.
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.4k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z-1\right|=\sqrt{2}\) và \(\left|z+i\right|+\left|z-2-i\right|=4\)? A. 0. B. 4. C. 1. D. 2.
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.6k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|^{2} =2\left|z+\overline{z}\right|+4\) và \(\left|z-1-i\right|=\left|z-3+3i\right|\)? A.4. B. 3. C. 1. D. 2 .
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...