Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
24 lượt xem
trong Toán lớp 10 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
Từ các chữ số 0, 1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu chữ số chẵn có năm chữ số khác nhau?

2 Trả lời

0 phiếu
bởi luckyyhappyy07687 Thần đồng (1.0k điểm)
-Gọi số chẵn có 5 chữ số # nhau là abcde ( a#0)

abcde là số chẵn nên e=0,2,8

a#0 nên a=1,2,7,8,9

-Nếu e=0 thì có 5 cách chọn a, 4 chọn b, 3 chọn c, 2 chọn d ⇒ Có 5.4.3.2 = 120 cách chọn

-Nếu e=2 thì có 4 cách chọn a, 4 chọn b, 3 chọn c, 2 chọn d ⇒ Có 4.4.3.2 = 96 cách chọn

-Nếu e =8 thì có 4 cách chọn a, 4 chọn b, 3 chọn c, 2 chọn d ⇒ Có 4.4.3.2 = 96 cách chọn

  ⇒ Có 120 +96 +96 = 312 cách chọn
0 phiếu
bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
Gọi số 5 chữ số là abcde (a khác 0)

TH1: e = 0

---> a, b, c, d có 5!  = 120 cách chọn

TH2: e = 4 ---> e có 1 cách chọn

a có 5 cách chọn (1, 2, 7, 8, 9)

b có 5 cách chọn (toàn bộ trừ a)

c có 4 cách chọn (toàn bộ trừ a, b)

d có 3 cách chọn (toàn bộ trừ a,b,c )

---> vậy có 1.5.5.4.3 = 300 cách chọn

TH3: e = 2, 8 ---> 2 cách chọn

a có 4 cách chọn ( toàn bộ trừ 0, trừ 2 hoặc 8)

b có 4 cách chọn ( toàn bộ trừ a, trừ 2 hoặc 8)

c có 3 cách chọn (toàn bộ trừ a, b, trừ 2 hoặc 8)

d có 2 cách chọn (toàn bộ trừ a, b,c,trừ 2 hoặc 8)

---> có 2.4.4.3.2 = 192 cách chọn

Vậy có: 120 + 300 + 192 = 612 cách chọn

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 1.2k lượt xem
Có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số đôi 1 khác nhau được lấy ra từ tập A={0,1,2,4,5,7,8,9}
đã hỏi 28 tháng 10, 2021 trong Toán lớp 11 bởi Phạm thị lý
0 phiếu
1 trả lời 3.7k lượt xem
Cho A={0,1,2,3,4,5,6,7}. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau trong đó có 2 chữ số lẻ, 3 chữ số chẵn lập từ các chữ số trên.
đã hỏi 18 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.1k lượt xem
Cho tập E={1,2,3,4,5,6,7}. Từ tập E lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau?
đã hỏi 2 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 28 lượt xem
Có bao nhiêu chữ số tự nhiên gồm 5 chữ số lớn hơn 4 và đôi một khác nhau?
đã hỏi 8 tháng 6 trong Toán lớp 10 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 2.8k lượt xem
Cho tập hợp A={0,1,2,3,4,5}. có thể lập bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau.
đã hỏi 26 tháng 5, 2019 trong Toán lớp 11 bởi Thidodaihoc Học sinh (56 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
Từ các số \(0\, ,\, 1\, ,\, 2\, ,\, 3\, ,\, 4\, ,\, 5\, ,\, 6\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau và bé hơn 25000.
đã hỏi 18 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.2k lượt xem
Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 11 đồng thời tổng của 4 chữ số của nó cũng chia hết cho 11.
đã hỏi 7 tháng 1, 2021 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau sao cho trong đó luôn có ba chữ số 1, 2, 3 và có ba chữ số có tổng bằng 9
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.5k lượt xem
Gọi X là tập hợp các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập X. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 4.
đã hỏi 6 tháng 1, 2021 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...