Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
27 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)

a/ attended   b/ started   c/ persuaded   d/ learned


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị
 
Hay nhất

a/ attended   b/ started   c/ persuaded   d/ learned

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
a/ campus b/ access c/ pagoda d/ blanket
đã hỏi 9 tháng 11 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
a/ comprise b/ divide c/ primary d/ religion
đã hỏi 9 tháng 11 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
A. dormitory B. village C. article D. comic
đã hỏi 19 tháng 11 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 287 lượt xem
MULTIPLE CHOICE 1.A.hotel B.hot C.hobby D.hour 2.A.knife B.life C.leaf D.of 3.A.children B.architect C. headache D.chemical
đã hỏi 1 tháng 11, 2021 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi ngoclinh7865
+1 thích
2 câu trả lời 439 lượt xem
Bài 1: Chọn từ có phần phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại 1. a. name               b. classmate            c. paper                     d. thank   2. a. seven               b. ten                       c. evening                 d. eleven 3. a. hi     ... night                      d. children 4. a. old                  b. morning                  c. bingo                  d. hello
đã hỏi 22 tháng 10, 2018 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi jiminmochi Học sinh (431 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 572 lượt xem
    1. a. row                                 b. show                       c. flow                        d. how 2. a. prevent                          b. lend                                    c. receive                   d. describe 3. a. dropped             ...             d. light 5. a. flashlight                       b. can                          c. collapse                 d. behave  
đã hỏi 25 tháng 5, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)
+2 phiếu
5 câu trả lời 2.5k lượt xem
I. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác so với những từ còn lại. 1. A. capital B. country C. city D. vacation 2. A. destination B. basketball C. never D. menu 3. A. breakfast B. seat C. eat D. teach 4. A. usually B. fly C. hurry D. carry
đã hỏi 20 tháng 7, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
+1 thích
4 câu trả lời 1.2k lượt xem
A. Chon từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại 1. a. physics b. chemistry c. lovely d. dry 2. a. recess b. celebration c. relax d. rehearse 3. a. physics b. helps c. books d. pens 4. a.comic b. collect c. celebration d. cafeteria =>Dễ đúng k nào ?
đã hỏi 22 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi trucanhnguyen Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 135 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 86 lượt xem
1 A. few B. new C. sew D. nephew 2A. closed B. practised C. asked D. stopped 3A. tired B. my C. arrive D. gift 4A. tables B. noses C. boxes D. changes 5A. son B. sugar C. soup D. sing
đã hỏi 3 tháng 12, 2019 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi khanhhuyendo Thần đồng (832 điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...