Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

GD Công dân lớp 10 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 107 lượt xem
đã trả lời 22 tháng 8, 2023 trong GD Công dân lớp 10 bởi khanhngocidv1855 Học sinh (277 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
A. Triết học là khoa học của các khoa học. B. Triết học là một môn khoa học. C. Triết học là khoa học tổng hợp. D. Triết học là khoa học trừu tượng.
đã trả lời 22 tháng 8, 2023 trong GD Công dân lớp 10 bởi qqttt07605 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
A. Thế giới tồn tại khách quan. B. Mọi sự vật hiện tượng luôn luôn vận động. C. Giới tự nhiên là cái sẵn có. D. Kim loại có tính dẫn điện.
đã trả lời 22 tháng 8, 2023 trong GD Công dân lớp 10 bởi qqttt07605 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 131 lượt xem
A. Lí luận Mác – Lênin. B. Triết học. C. Chính trị học. D. Xã hội học.
đã trả lời 21 tháng 8, 2023 trong GD Công dân lớp 10 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
Sự phát triển và sinh trưởng của các loài sinh vật trong thế giới tự nhiên là đối tượng nghiên cứu của bộ môn khoa học nào dưới đây? A. Toán học.      B. Sinh học. C. Hóa học.      D. Xã hội học.
đã trả lời 21 tháng 8, 2023 trong GD Công dân lớp 10 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 97 lượt xem
A. Sự cấu tạo chất và sự biến đổi các chất. B. Sự phân chia, phân giải của các chất hóa học. C. Sự phân tách các chất hóa học. D. Sự hóa hợp các chất hóa học.
đã trả lời 21 tháng 8, 2023 trong GD Công dân lớp 10 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 150 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 132 lượt xem
A. Triết học là khoa học nghiên cứu về thế giới, về vị trí của con người trong thế giới. B. Triết học là khoa học nghiên cứu về vị trí của con người trong thế giới. C. Triết học là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó. D. Triết học là hệ thống các quan điểm chung nhất về tự nhiên, xã hội và tư duy.
đã trả lời 21 tháng 8, 2023 trong GD Công dân lớp 10 bởi khanhngocidv1855 Học sinh (277 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 163 lượt xem
A. Môn Xã hội học. B. Môn Lịch sử. C. Môn Chính trị học. D. Môn Sinh học.
đã trả lời 21 tháng 8, 2023 trong GD Công dân lớp 10 bởi vuan12345678910945 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 106 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 234 lượt xem
Tìm 5 câu sologan về An Toàn Giao Thông
đã trả lời 1 tháng 6, 2022 trong GD Công dân lớp 10 bởi botrf22501 Học sinh (299 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 471 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 200 lượt xem
A. Trong Hệ Mặt Trời Chỉ mặt trời có khả năng tự phát sáng. B. Trong Hệ Mặt Trời các thiên thể đều có khả năng tự phát sáng trừ trái đất. C. Trong Hệ Mặt Trời có hai thiên thể tự phát sáng là mặt trời và mặt trăng. D. Tất cả các thiên thể trong hệ mặt trời đều có khả năng tự phát sang.
đã trả lời 1 tháng 5, 2022 trong GD Công dân lớp 10 bởi thuythanh1905207625 Thần đồng (924 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
A. Mặt Trời chuyển động xung quanh các thiên thể khác trong hệ và chiếu sáng cho chúng. B. Trái đất chuyển động xung quanh mặt trời và các thiên thể khác trong hệ. C. Mặt trời ở trung tâm trái đất và các thiên thể khác chuyển động xung quanh. D. Trái đất ở trung tâm mặt trời và các thiên thể khác chuyển động xung quanh.
đã trả lời 1 tháng 5, 2022 trong GD Công dân lớp 10 bởi thuythanh1905207625 Thần đồng (924 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
A. Liên tục đấu tranh với nhau B. Thống nhất biện chứng với nhau C. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau D. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau
đã trả lời 1 tháng 5, 2022 trong GD Công dân lớp 10 bởi thuythanh1905207625 Thần đồng (924 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 203 lượt xem
 A. Hai mặt đối lập B. Ba mặt đối lập   C. Bốn mặt đối lập
đã trả lời 1 tháng 5, 2022 trong GD Công dân lớp 10 bởi thuythanh1905207625 Thần đồng (924 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 77 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 98 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 225 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 106 lượt xem
Chị P thường xuyên chửi bới, ngược đãi mẹ chồng vì bà đã già và không tự kiếm được tiền để nuôi bản thân. Hành vi của chi P không phù hợp với chuẩn mực nào của đạo đức? Nếu là hàng xóm của chị P, em sẽ làm gì?
đã trả lời 3 tháng 3, 2022 trong GD Công dân lớp 10 bởi dangminhtri-8a9md863 (-10 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 156 lượt xem
Pháp luật nghiêm cấm các hành vi nào có hại cho môi trường?
đã trả lời 3 tháng 3, 2022 trong GD Công dân lớp 10 bởi dangminhtri-8a9md863 (-10 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 62 lượt xem
Câu nào dưới đây là phủ định siêu hình? A. Tre già măng mọc. B. Uống nước nhớ nguồn. C. Nước chảy đá mòn. D. Cây có cội, nước có nguồn.
đã trả lời 19 tháng 12, 2021 trong GD Công dân lớp 10 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 138 lượt xem
Hành động nào là phá hủy môi trường? A. Đốt túi nilong. B. Chặt rừng bán gỗ. C. Buôn bán động vật quý hiếm. D. Cả A, B, C.
đã trả lời 19 tháng 12, 2021 trong GD Công dân lớp 10 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 513 lượt xem
Việc môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi dẫn đến hậu qủa như thế nào?
đã trả lời 19 tháng 12, 2021 trong GD Công dân lớp 10 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 90 lượt xem
Môi trường bao gồm các yếu tố nào dưới dây? A. Ngôi nhà. B. Rừng. C. Rác thải. D. Cả A, B, C.
đã trả lời 18 tháng 12, 2021 trong GD Công dân lớp 10 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 240 lượt xem
Vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đó là? A. Tạo cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa. B. Tạo cho con người phương tiện sinh sống. C. Tạo cho con người phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần. D. Cả A, B, C
đã trả lời 18 tháng 12, 2021 trong GD Công dân lớp 10 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 289 lượt xem
Yếu tố nào sau đây không phải là tài nguyên thiên nhiên? A. Dung dịch HCl được điều chế trong phòng thí nghiệm. B. Rừng. C. San hô. D. Cá voi.
đã trả lời 18 tháng 12, 2021 trong GD Công dân lớp 10 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 269 lượt xem
Sự ra đời của công an nhân dân phản ánh nội dung gì ? A. Là một đòi hỏi tất yếu khách quan của lịch sử. B. Là yêu cầu của công an nhân dân. C. Là một yêu cầu của đất nước nhằm chống kẻ thù xâm lược. D. Thể hiện yêu câu của nhân dân. Lí do ra đời của công an nhân dân là ? ... . C. Các lực lượng phản động ngoài nước có ý đồ xâm lược. D. Là chuẩn bị cho đất nước chống kẻ thù xâm lược.                
đã trả lời 27 tháng 11, 2021 trong GD Công dân lớp 10 bởi TittLe Cử nhân (2.5k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 238 lượt xem
+1 thích
0 câu trả lời 52 lượt xem
đã hỏi 7 tháng 6, 2021 trong GD Công dân lớp 10 bởi idog480430 Thần đồng (1.0k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 360 lượt xem
Quy tắc, chuẩn mực nào dưới đây biến đổi cùng với sự phát triển của lịch sử xã hội? A. trung với vua B. đạo hiếu C. nhân nghĩa D. tôn sư trọng đạo
đã trả lời 28 tháng 2, 2021 trong GD Công dân lớp 10 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 160 lượt xem
Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức mang tính A. áp đặt B. tự nguyện C. bắt buộc D. cưỡng chế
đã hỏi 21 tháng 2, 2021 trong GD Công dân lớp 10 bởi Letram Cử nhân (5.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
Thế nào là chất và lượng của sự vật và hiện tượng? Cho ví dụ.
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong GD Công dân lớp 10 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 948 lượt xem
Chín quá hóa nẫu - Có công mài sắt có ngày nên kim - Kiến tha lâu cũng đầy tổ - Đánh bùn sang ao
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong GD Công dân lớp 10 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...