Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
66 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 12 bởi
When/in Tokyo/we tried/local food/but sushi
bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (10.1k điểm)
Đề ra sai rồi nha bạn

2 Trả lời

0 phiếu
bởi quin Cử nhân (4.1k điểm)
When we were in Tokyo we tried a lot of local food, but we like sushi the most
–1 thích
bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (35.3k điểm)

When/in Tokyo/we tried/local food/but sushi

Dịch

-When In Tokyo we tried local food but sushi

⇒Khi ở Tokyo, chúng tôi đã thử đồ ăn địa phương trừ sushi

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 80 lượt xem
1.be/ famous /lead/ The People's Army of Viet Nam /Dien Bien Phu battle. 2. die/ 4 years ago,/but he/ live/ forever /the hearts /the people of Viet Nam.
đã hỏi 26 tháng 10, 2018 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Miumiu10 Học sinh (67 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Dựa vào các gợi ý hãy điền các thông tin thích hợp vào các ô trống trong bảng dưới đây: Mâu thuẫn Hệ Quả Sự kiện dẫn chứng Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất mới – tư bản chủ nghĩa     Mâu thuẫn giữa các đế quốc     Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và tư sản     Mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa với các nước đế quốc  
đã hỏi 22 tháng 6, 2020 trong Lịch sử lớp 11 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
a) Dựa vào các gợi ý hãy điền các thông tin thích hợp vào các ô trống trong bảng dưới đây: Mâu thuẫn Hệ Quả Sự kiện dẫn chứng Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa     Mâu thuẫn giữa các đế quốc     ... sự kiện quan trọng đã xẩy ra trong 20 năm đầu của thế kỷ XX. Theo em sự kiện nào là quan trọng nhất ? Vì sao?
đã hỏi 10 tháng 3, 2020 trong Lịch sử lớp 11 bởi xavia2k5 Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 218 lượt xem
dùng từ gợi ý để viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi so với câu ban đầu have they ever been to the philippines they
đã hỏi 6 tháng 8, 2020 trong Tiếng Anh tiểu học bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 112 lượt xem
  Dùng từ gợi ý viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu  không thay đổi. (10) 1. Keeping the environment clean is very important. - It's .. 2. They will show the time machine to the public when they finish it. - The time machine .. ... .. 10. How long is it since you used the pen? - When .?  
đã hỏi 25 tháng 5, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.1k lượt xem
Dùng từ gợi ý viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi. 1. Keeping the environment clean is very important. - It's .. 2. They will show the time machine to the public when they finish it. - The time machine .. 3. He ... .. 10. How long is it since you used the pen? - When .?
đã hỏi 4 tháng 8, 2018 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
+2 phiếu
3 câu trả lời 2.5k lượt xem
The menu doesn't have fish and rice => there..... There supermarket has soap .toothpaste .chocolates.tea.and apple =>There..... There isn't rice in food store => The food store ... There are many dishes in the Sao Bien restaurant =>The supermatket has cabbages.carrots and potatoes =>There.....  
đã hỏi 22 tháng 6, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi trucanhnguyen Tiến sĩ (27.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 115 lượt xem
She wore a hearing-aid, even though she could hear the phone ring perfectly well. =>She wasn’t so.....
đã hỏi 27 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 11 bởi nguyen2k5 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 444 lượt xem
 could you do my job while i visit the doctor this afternoon? (stand) --> could you .............................while i visit the doctor this afternoon?
đã hỏi 1 tháng 9, 2019 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Dĩnh Bảo Thần đồng (1.4k điểm)
 • dinh-bao
+3 phiếu
3 câu trả lời 456 lượt xem
1. The distance from my house to school is about 500 metres ( It ) => 2. My father went to work by car some years ago, but now he goes by bus ( used to ) => 3. Don't driver too fast or you'll have an accident ( If ) => 4. Is it possiblem to go to Sa Pa by motorbike ? ( ... > 5.My mother is a careful driver ( drives ) => P/s : M.n người cứ từ từ mak lm nha =))) bài dễ lắm đó. Fighting Fighting !!!!
đã hỏi 23 tháng 7, 2018 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi hanhien Cử nhân (2.8k điểm)
 1. phamngoctienpy1987844

  21011 Điểm

 2. vxh2k9850

  18059 Điểm

 3. PTG

  15231 Điểm

 4. Khang1000

  8968 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...