Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
615 lượt xem
trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)

Xét hai số phức z1,z2 thỏa mãn \(\left|z_{1} \right|=2,\left|\left(1-i\right)z_{2} \right|=\sqrt{6}  và \left|z_{1} -z_{2} \right|=\sqrt{5} .\) Giá trị lớn nhất \(\left|2z_{1} +z_{2} -2021\right|\) bằng

\(A. 2044 B. -\sqrt{23} +2021\)
\(C. \sqrt{23} +2021 D. 2\sqrt{23} +2021 \)


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên
 
Hay nhất

Chọn C

Đặt \(z_{1} =a+bi,z_{2} =c+di với a,b,c,d\in {\rm R}.\) Theo giả thiết thì
\(\left|z_{1} \right|=1\Rightarrow a^{2} +b^{2} =4\)
\(\left|\left(1-i\right)z_{2} \right|=\sqrt{6} \Leftrightarrow \left|z_{2} \right|=\frac{\sqrt{6} }{\left|1-i\right|} =\sqrt{3} \Rightarrow c^{2} +d^{2} =3\)
\(\left|z_{1} -z_{2} \right|=\sqrt{5} \Rightarrow \left(a-c\right)^{2} +\left(b-d\right)^{2} =5\)
Do đó \(a^{2} -2ac+c^{2} +b^{2} -2bd+d^{2} =5\Rightarrow ac+bd=1\)

Ta có \(2z_{1} +z_{2} =\left(2a+c\right)+\left(2b+d\right)i\) nên
\(\left|2z_{1} +z_{2} \right|^{2} =\left(2a+c\right)^{2} +\left(2b+d\right)^{2} =4\left(a^{2} +b^{2} \right)+\left(c^{2} +d^{2} \right)+4\left(ac+bd\right)=23\)
Áp dụng bất đẳng thức \(\left|z+z'\right|\le \left|z\right|+\left|z'\right|, \)ta có 
\(\left|2z_{1} +z_{2} -2021\right|\le \left|2z_{1} +z_{2} \right|+\left|-2021\right|=\sqrt{23} +2021.\)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 1.7k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} ,z_{2} \) thỏa mãn \(z_{1} +z_{2} =3+4i\) và \(\left|z_{1} -z_{2} \right|=5\). Tính giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\left|z_{1} \right|+\left|z_{2} \right| \) A. 10. B. \(5\sqrt{2} .\) C. 5. D. \(10\sqrt{2} .\)
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.0k lượt xem
Cho các số phức z1 và z2 thỏa mãn \(\left|z_{1} +1+i\right|=1 và \left|z_{2} -2-3i\right|=2.\) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\left|z_{1} -z_{2} \right|.\) \(A. 2 B. \frac{3}{2} \) \(C. \frac{5}{2} D. 3\)
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 264 lượt xem
Gọi \(z_{1} ,z_{2}\) là hai nghiệm của phương trình \(z^{2} +\sqrt{3} z+7=0\). Khi đó \(A=z_{1} {}^{4} +z_{2} {}^{4} \) có giá trị bằng A. \(\sqrt{23} . \) B. 23. C. 13. D.\( \sqrt{13}.\)
đã hỏi 4 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 518 lượt xem
Môđun(z1-i)/(z1+2-3i)=1, modun(z2+i)/(z2-1+i)=√2
đã hỏi 21 tháng 4, 2022 trong Toán lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} ,\, \, z_{2}\) thoả mãn \(\left|z_{1} +1-2i\right|+\left|z_{1} -3-3i\right|=2\left|z_{2} -1-\frac{5}{2} i\right|=\sqrt{17}\) . Giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\left|z_{1} -z_{2} \right|+\left ... ; \(A. 3\sqrt{41} . \) \(B. \sqrt{17} +\sqrt{41} .\) \(C. \sqrt{17} -\sqrt{41} . \) \(D. 2\sqrt{17} .\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} =2-i \) và \(z_{2} =1+i\). Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, điểm biểu diễn của số phức \(2z_{1} +z_{2}\) có toạ độ là \(A. \left(0;5\right). \) \(B. \left(5;-1\right). \) \(C. \left(-1;5\right). \) \(D. \left(5;0\right).\)
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 787 lượt xem
Cho ba số phức \(z_{1} ,z_{2}\) và \(z_{3}\) thỏa mãn \(\left|\frac{z_{1} -2z_{2} }{2-z_{1} \bar{z}_{2} } \right|=1\) và \(\left|z_{3} -3-3i\right|=3\). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\ ... {3} z_{2} -3iz_{2} \right|\left|z_{1} \right|+\left|z_{1} \right|+\left|z_{2} \right|. \) A.12. B.14. C.15. D.13.
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.9k lượt xem
Giả sử \(z_{1} , z_{2}\) là hai trong số các số phức z thỏa mãn \(\left|iz+\sqrt{2} -i\right|=1\) và \(\left|z_{1} -z_{2} \right|=2\). Giá trị lớn nhất của \(\left|z_{1} \right|+\left|z_{2} \right|\) bằng A. 3. B. \(3\sqrt{2} . \) C. 4. D.\( 2\sqrt{3} .\)
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} =1+2i\) và \(z_{2} =3-4i\). Số phức \(2z_{1} +3z_{2} -z_{1} .z_{2} \) là số phức nào sau đây? A. 10i. B. -10i. C. 11+8i. D. 11-10i.
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} ,z_{2}\) thỏa mãn \(\left|z_{1} -5+3i\right|=\left|z_{1} -1-3i\right|, \left|z_{2} -4-3i\right|=\left|z_{2} -2+3i\right|\). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\left|z_{1} -z_{2} \right|+\left|\ ... là \(A. \frac{16}{\sqrt{13} } . \) \(B. \frac{18}{\sqrt{13} } . \) \(C. 2\sqrt{10} . \) \(D. 6.\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...