Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
4 lượt xem
trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ từ A đến E. Trong đó:

            A = 500 kg;     B = 600 kg;     C = 5000 kg;              D = 50 kg;       E = 5 kg.

            A. A --> B --> C -->D.                                  B. E -->D -->A -->C.

            C. E--> D --> C -->B.                                  D. C --> A -->D -->E.

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.8k điểm)

Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ từ A đến E. Trong đó:

        A = 500 kg;     B = 600 kg;     C = 5000 kg;              D = 50 kg;       E = 5 kg.

            A. A --> B --> C -->D.                                  B. E -->D -->A -->C.

            C. E--> D --> C -->B.                                  D. C --> A -->D -->E.

Chọn đáp án: D

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Điều nào không phải là nguyên nhân của sự thất thoát năng lượng lớn khi quan các bậc dinh dưỡng? A. Do một phần năng lượ ... ;ng mất đi qua hô hấp và tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng.
đã hỏi 21 tháng 7 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 348 lượt xem
đã hỏi 22 tháng 5, 2018 trong Sinh học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (17.1k điểm)
 • sinh-học-10
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu \({\rm mmHg}\)) theo công thức \(P=P_{0} .e^{kx} \left({\rm mmHg}\right)\),trong đó x là độ cao (đo bằng mét),\(P_{0} ... \right). \) \(C. 530,73\, \, \left({\rm mmHg}\right). \) \(D. 545,01\, \, \left({\rm mmHg}\right).\)
đã hỏi 23 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Hiệu suất sinh thái là             A. tỷ lệ % chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng đầu tiên và                  cuối cùng trong hệ sinh thái.             B. tổng tỷ lệ % chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong                  hệ sinh thái. ... vật tiêu thụ bậc một trong hệ sinh thái.             D. tỷ lệ % chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.
đã hỏi 21 tháng 7 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 48 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
Điều nào sau đây không đúng với dòng năng lượng trong hệ sinh thái? A. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng ... . Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng giảm dần.
đã hỏi 21 tháng 7 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Dòng năng lượng trong hệ sinh thái diễn ra như thế nào?             A. bắt nguồn từ môi trường, được sinh vật sản xuất hấp thụ và biến đổi thành quang năng, sau đó năng lượng được truyền qua các bậc dinh dưỡng và cuối cùng năng lượng truyền trở lại môi trường. ... đổi thành năng lượng hoá học, sau đó năng lượng được truyền qua các bậc dinh dưỡng và cuối cùng năng lượng truyền trở lại môi trường.
đã hỏi 21 tháng 7 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
+2 phiếu
0 câu trả lời 27 lượt xem
Từ 5 chữ số 1, 2, 3 có thể lập được số các số gồm 7 chữ số, trong đó chữ số 1 có mặt 3 lần, chữ số 2 có mặt đúng 2 lần, chữ số 3 có mặt 2 lần là
đã hỏi 30 tháng 6 trong Toán lớp 11 bởi Babyshort Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
cho hai thí nghiệm như sau: TN1: cho a gam sắt vào V lít (đktc) dung dịch HCl, sau khi phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch thu được 6,91gam chất rắn X. TN2: Cho hỗn hợp a gam sắt và b gam Mg vào V lít ( đktc) dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 1,12 lít ... Y ( Giả sử Mg không phản ứng với nước, và trong phản ứng với axit, Mg phản ứng trước, hết Mg mới đến Fe, các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
đã hỏi 15 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. SayoHikawa

  527 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  429 Điểm

 3. Sunny_Rose2207

  118 Điểm

 4. manh7a1

  61 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. phamngoctienpy1987844

  319 Điểm

 2. Sunny_Rose2207

  106 Điểm

 3. TZy

  56 Điểm

 4. mai374182255

  55 Điểm

...