Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
199 lượt xem
trong Toán lớp 11 bởi

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.5k điểm)
 
Hay nhất

\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{v}(a;b) 

=>\left\{\begin{matrix} 2=1+a & \\ 5=b-3 & \end{matrix}\right.

=> \left\{\begin{matrix} a=1 & \\ b=8 & \end{matrix}\right.

*Phương pháp nhanh: \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{v}(a;b)= (2-1;5+3)= (1;8)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 238 lượt xem
Trong mặt phẳng Oxy, cho 2 điểm A (1; −2) và B (3; 1). Phép tịnh tiến biến điểm A thành điểm B có véc-tơ tịnh tiến là
đã hỏi 1 tháng 1, 2022 trong Toán lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.2k lượt xem
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(1;2), B(-1;0), C(-3;4). Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC và phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{u}\ne \overrightarrow{0}\) biến A thành G. Tìm \(G'=T_{\overrightarrow{u}} \left(G\right).\)
đã hỏi 18 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2.8k lượt xem
Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d: x+2y-1=0. Để phép tịnh tiến theo vectơ u biến đường thẳng d thành đường thẳng d': x+2y-11=0 thì vectơ u ph&#7843 ... left(2; 4\right).\) \(C. \overrightarrow{u}=\left(4; 2\right). D. \overrightarrow{u}=\left(2; -4\right).\)
đã hỏi 26 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.0k lượt xem
Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x+y+1=0. Ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{u}=\left(2; 1\right) \) là đường thẳng có phương trình A. 3x-y-6=0. B. 3x+y+6=0. C. 3x-y+6=0. D. 3x+y-6=0.
đã hỏi 26 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 251 lượt xem
A. A thành D . B. B thành C . C. C thành B . D. C thành A .
đã hỏi 8 tháng 1, 2022 trong Toán lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.1k lượt xem
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có tâm I(-2;3), bán kính R=4 và đường thẳng d có phương trình: x+2y-3=0. Viết ph&#432 ... ;ờng thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{u}\left(3\, ;\, -2\right).\)
đã hỏi 18 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 488 lượt xem
Cho đường cong (C) có phương trình là và điểm. Viết công thức chuyển hệ tọa độtrong phép tịnh tiến theo vectơ và viết phương trình của đường cong (C) đối với hệ tọa độ IXY. Từ đó suy ra I là tâm đối xứng của (C).  
đã hỏi 27 tháng 2, 2021 trong Toán lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 112 lượt xem
Một thanh dẫn dài 25 cm, chuyển động trong từ trường đều.Cảm ứng từ B = 8.10-3 T. Véc - tơ vận tốc vuông góc với thanh và cũng vuông góc với vectơ cảm ứng từ , cho v = 3 m/s. Suất điện động cảm ứng trong thanh là?
đã hỏi 3 tháng 6, 2021 trong Vật lý lớp 11 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 171 lượt xem
Trong mặt phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?
đã hỏi 4 tháng 6, 2021 trong Toán lớp 7 bởi idog480430 Thần đồng (1.0k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. boxnhonyc274849

    90 Điểm

  3. nguyenmanh04102009212

    70 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...