Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
28 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (3.4k điểm)
tham khảo

Trong tiếng Anh, để đặt câu mô tả một sự vật hoặc hiện tượng nào đó, bạn chỉ cần tuân theo cấu trúc đơn giản Adj + Noun, nghĩa là đặt tính từ ngay trước danh từ. Tuy nhiên, khi cần dùng nhiều hơn 1 tính từ, bạn cần phải nắm được trật tự tính từ trong câu, cách dùng dấu phẩy và từ nối And. 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
-  The black sheep - Black and white - Break a leg - Cost an arm and a leg - Cock-and-bull - Teacher's pet - No pain, no gain
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
+2 phiếu
4 câu trả lời 4.7k lượt xem
1, Late/ working/  suggests/ tonight / she -> 2. promise/ I/ pass/ the/ harder/ to/ exam/ next/ to/ study -> 3. been/ have/ goods/ the/ 2000/ supplied/ that/ company/ since/ by -> 4. company/ twenty/ worked/  father/ years/ for/ for/ my/ has/ this -> 
đã hỏi 25 tháng 7, 2018 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi dat97tqt Tiến sĩ (12.7k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 47 lượt xem
đã hỏi 1 tháng 12, 2021 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 430 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
đã hỏi 1 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 1.0k lượt xem

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...