Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
149 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)

1 Câu trả lời

+1 thích
bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi PTG
 
Hay nhất
tham khảo

Trong tiếng Anh, để đặt câu mô tả một sự vật hoặc hiện tượng nào đó, bạn chỉ cần tuân theo cấu trúc đơn giản Adj + Noun, nghĩa là đặt tính từ ngay trước danh từ. Tuy nhiên, khi cần dùng nhiều hơn 1 tính từ, bạn cần phải nắm được trật tự tính từ trong câu, cách dùng dấu phẩy và từ nối And. 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 69 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 129 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
-  The black sheep - Black and white - Break a leg - Cost an arm and a leg - Cock-and-bull - Teacher's pet - No pain, no gain
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 37 lượt xem
Câu 14. Cấu trúc Operon Lac ở vi khuẩn E. coli gồm các thành phần theo trật tự: A. Gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành - cụm gen cấu trúc (Z, Y, A) B. Vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành - cụm gen cấu trúc (Z, Y, A) C. Gen điều hòa – vùng vận hành - vùng khởi động – cụm gen cấu trúc (Z, Y, A) D. Vùng khởi động – vùng vận hành – cụm gen cấu trúc (Z, Y, A)  
đã hỏi 19 tháng 10 trong Sinh học lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
+2 phiếu
4 câu trả lời 4.9k lượt xem
1, Late/ working/  suggests/ tonight / she -> 2. promise/ I/ pass/ the/ harder/ to/ exam/ next/ to/ study -> 3. been/ have/ goods/ the/ 2000/ supplied/ that/ company/ since/ by -> 4. company/ twenty/ worked/  father/ years/ for/ for/ my/ has/ this -> 
đã hỏi 25 tháng 7, 2018 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi dat97tqt Tiến sĩ (12.7k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 61 lượt xem
đã hỏi 1 tháng 12, 2021 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 477 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 67 lượt xem
đã hỏi 1 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 131 lượt xem
  1. postfirst

    60 Điểm

  2. Darling_274

    40 Điểm

  3. thinhcry

    23 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...