Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
32 lượt xem
trong Toán lớp 9 bởi thuythanh1905207625 (-84 điểm)

Cho các số thực thỏa mãn x²+y²-xy = 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x² + y².


Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
Cho x + y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: S = x² + y².
đã hỏi 7 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi thuythanh1905207625 (-84 điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 177 lượt xem
xét các số thực a,b,c lớn hơn 1 thõa mãn 2a+2b+2c=3abc. Tìm giá trị nhỏ nhất của P=
đã hỏi 30 tháng 7, 2020 trong Toán lớp 9 bởi Phan Thị Thanh Trà Học sinh (421 điểm)
 • bất-đẳng-thức
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
Cho số phức z thay đổi thỏa mãn \(\left|z+i\right|=2\). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\left|z+i-4\right|+2\left|z+3i-3\right|\) bằng \(A. 2\sqrt{3} . \) \(B. \sqrt{2} . \) \(C. 4\sqrt{2} . \) \(D. 6.\)
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 277 lượt xem
Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện ab + bc + ca = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
đã hỏi 23 tháng 10, 2019 trong Toán lớp 11 bởi Phamthunhien Thạc sĩ (8.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} ,z_{2}\) thỏa mãn \(\left|z_{1} -5+3i\right|=\left|z_{1} -1-3i\right|, \left|z_{2} -4-3i\right|=\left|z_{2} -2+3i\right|\). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\left|z_{1} -z_{2} \right|+\left|\ ... là \(A. \frac{16}{\sqrt{13} } . \) \(B. \frac{18}{\sqrt{13} } . \) \(C. 2\sqrt{10} . \) \(D. 6.\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 392 lượt xem
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(A=\dfrac{1}{x^2+y^2}+\dfrac 2{xy}+4xy\) với \(x>0;y>0;x+y\leq1\)
đã hỏi 12 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi postfirst Học sinh (313 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.0k lượt xem
Cho số phức z=a+bi (a,b là các số thực) thỏa mãn \(\left|z-4-3i\right|=\sqrt{5}.\) Tính P=a+b khi \(T=\left|z+1-3i\right|+\left|z-1+i\right|\) đạt giá trị lớn nhất. A. P=10. B. P=4. C. P=6. D. P=8.
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán tiểu học bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 563 lượt xem
Cho số phức \(z=x+yi,\; \left(x,y\in {\rm R}\right)\) thỏa mãn \(\left|z\right|^{2} +3y^{2} =16\). Biểu thức \( P=\left|\left|z-i\right|-\left|z-2\right|\right|\) đạt giá trị lớn nhất tại \(\left(x_{0} ;y_{0} \right ... \(B. \frac{20+3\sqrt{7} }{2} . \) \(C. \frac{20+3\sqrt{6} }{2} . \) \(D. \frac{20-3\sqrt{7} }{2} .\)
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 903 lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \(\left|z-2i\right|\le \left|z-4i\right|\) và \(\left|z-3-3i\right|=1\). Giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\left|z-2\right|\) là \(A. \sqrt{13} +1. \) \(B. \sqrt{10} +1. \) \(C. \sqrt{13} . \) \(D. \sqrt{10} .\)
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3.0k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} ,\, z_{2}\) thỏa mãn điều kiện \(\left|z-3-4i\right|=2\) và \(\left|z_{1} -z_{2} \right|=1\). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\left|z_{1}^{2} \right|-\left|z_{2}^{2} \right|\) bằng \(A. -6-2\sqrt{5} . \) \(B. -5. \) \(C. -\sqrt{85} . \) \(D. -10.\)
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
 1. Babyshort

  287 Điểm

 2. minhnhatienthanh816

  242 Điểm

 3. nghiayewnek27435

  75 Điểm

 4. nguyen.nhu.y.25.04.01795

  65 Điểm

 5. hocsinhnguyentrunghieu15102010803

  65 Điểm

 6. dohiennth187

  50 Điểm

 7. saitunglam162210940

  50 Điểm

 8. chithu2k10811

  50 Điểm

 9. nguyenphannhabinh810

  50 Điểm

 10. manh.s116973557

  50 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...