search
Đăng nhập

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới

 1. Anatasia

  72 Điểm

 2. trandhhiep2711517

  60 Điểm

 3. ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

  45 Điểm

 4. Chuong7a2

  25 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng

62.4k câu hỏi

205k câu trả lời

61.2k bình luận

10.6k thành viên

0 phiếu
11 lượt xem

Cho phản ứng H2SO4 đ + HI → I2 + H2S + H2O. Viết pt và cân bằng, cho biết vai trò của H2SO4 và HI?

trong Hóa học lớp 8 Phamthunhien Tiến sĩ 21.2k điểm 21 110 392

2 Trả lời

0 phiếu

H_{2}SO_{4} +8HI\rightarrow 4I_{2} + H_{2}S + 4H_{2}O

HI là chất khử

H2SO4 là chất oxi hóa

Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 3k điểm
0 phiếu

H2SO4 (đặc) + 8HI → 4I2 + H2S + 4H2O

I2 oxi hóa H2S thành H2SO4 và nó bị khử thành HI.

Mabelle Cử nhân 3.8k điểm 4 7 18

Các câu hỏi liên quan

2 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
47 lượt xem
CnH2n+2O + O2 ---> CO2  + H2O
đã hỏi 27 tháng 1, 2019 trong Hóa học lớp 9 Phương Mỹ Nguyễn Học sinh 427 điểm 5 18
0 phiếu
1 trả lời 108 lượt xem
1 thích
3 câu trả lời 57 lượt xem
2 phiếu
1 trả lời 543 lượt xem
543 lượt xem
 Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau: - Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl. - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4. Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?
đã hỏi 11 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 8 manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ 15.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 562 lượt xem
562 lượt xem
Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số mới gấp 26 lần số cần tìm
đã hỏi 27 tháng 5, 2017 trong Toán tiểu học linhhaha Học sinh 155 điểm 1 1 1
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
11 lượt xem
 xác định CTHH của oxit trong các hợp chất sau:                                                                                                                            CaO, CaCO3, CO2, SO2, SO3, H2SO4, HNO3, P2O5
đã hỏi 1 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 Cua_congtuaaaa Tiến sĩ 28.4k điểm 11 18 231
0 phiếu
3 câu trả lời 35 lượt xem
35 lượt xem
H2 + O2  H2O KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 Al2O3 + H2  Al + H2O CO2 + H2O  H2CO3
đã hỏi 21 tháng 2 trong Hóa học lớp 8 Chuong7a2 Cử nhân 3.4k điểm 9 27 115
0 phiếu
2 câu trả lời 31 lượt xem
31 lượt xem
Cân bằng phương trình hóa học: CxHyOz+Ox ---> CO2+H2O
đã hỏi 3 tháng 11, 2019 trong Hóa học lớp 8 ForLearning123 Học sinh 326 điểm 1 10
1 thích
1 trả lời 40 lượt xem
40 lượt xem
FexOy + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O Fe(OH)2 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
đã hỏi 6 tháng 1, 2019 trong Hóa học lớp 8 Mai Thảo Ngân Học sinh 335 điểm 6 8 19
1 thích
1 trả lời 80 lượt xem
80 lượt xem
Hãy cân bằng phương trình hóa học sau: 1, Cu(NO3)2 - - > CuO + NO2 + O2 2, KAlO2 + H2SO4 - - -> K2SO4 + Al2(SO4)3 + H2O 3, C2H2 + O2 - - - > CO2 + H2O 4, KNO3 - - -> KNO2 + H2O 5, Cu+ H2SO4 (đặc)  - - - > CuSO4 + SO2 + H2O  
đã hỏi 4 tháng 11, 2018 trong Hóa học lớp 8 o0oJoyKbuoro0o Thạc sĩ 5.1k điểm 2 14 57
...