Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
34 lượt xem
trong Toán lớp 6 bởi

2 Trả lời

+1 thích
bởi huenamtdn2003 ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (1.8k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên
 
Hay nhất
Như vậy, suy ra x-1 và y+1 là ước của 5. Vậy chỉ có các trường hợp x-1=5, y+1=1, x-1=-5, y+1=-1. x-1=1, y+1=5, x-1=-1, y+1=-5. 

Đến đây, tính ra x, y và kết luận.
0 phiếu
bởi leminhtuan Học sinh (65 điểm)

 

x-1 1 5 -1 -5
y+1 5 1 -5 -1
x 2 6 0 -4
y 4 0 -6 -2

 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\) xác định và liên tục trên \({\rm R}\) có \(f'\left(x\right)=\left(x-2\right)\left(x+5\right)\left(x+1\right)\) và \(f\left(2\right)=1.\) Hàm số \(g\left(x\ ... [f\left(x^{2} \right)\right]^{2}\) có bao nhiêu điểm cực trị? A. 1. B. 2. C. 3. D. 5.
đã hỏi 22 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 42 lượt xem
Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một nhóm ). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hh gồm X và Y, thu được ; 15,68 lít và 14,4 g. Mặt khác, 0,35 hh trên phản ứng vừa đủ m g HCL. Giá trị của m là?
đã hỏi 17 tháng 7, 2019 trong Hóa học lớp 12 bởi lotuss9102002 ● Cộng Tác Viên Học sinh (77 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Tìm m để đồ thị hàm số y = x cắt đồ thị hàm số y = mx + 3, tại điểm M (1; 1)
đã hỏi 22 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 9 bởi thanhtrong Cử nhân (5k điểm) 24 40 82
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\) có đạo hàm trên \({\rm R}\) và đồ thị \(y=f'\left(x\right)\) có đồ thị như hình dưới. Hỏi hàm số \(g\left(x\right)=f\left(1-x^{2} \right) ... \left(-2\, ;\, \, 0\right). \) \(C. \left(0\, ;2\right). \) \(D. \left(-1\, ;\, 0\right).\)
đã hỏi 25 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\), có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số \(y=f\left(3x+1\right)\), có bao nhiêu điểm cực tiểu? A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.
đã hỏi 22 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\) xác định, liên tục trên \({\rm R}\) và có đúng hai điểm cực trị x=-1,x=1,có đồ thị như hình vẽ sau: Hỏi ... } -2x+1\right)+2020\) có bao nhiêu điểm cực tiểu? A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
đã hỏi 22 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 267 lượt xem
Cho hàm số y = x^3 - 3mx^2 + 2m. Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số cộng? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3    
đã hỏi 16 tháng 6, 2020 trong Toán lớp 11 bởi KN
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
Cho thỏa mãn . Tìm GTLN và GTNN của
đã hỏi 13 tháng 6, 2019 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3k điểm)
–1 thích
1 trả lời 72 lượt xem

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. miniwithst681

  267 Điểm

 2. dinhthiyen_trunghoa595

  215 Điểm

 3. trannhat900

  206 Điểm

 4. Yasuo_VN

  188 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
...