Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
16 lượt xem
trong Toán lớp 11 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi boxnhonyc274849 Học sinh (322 điểm)

Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số.

Bước 2: Tính f'(x). Tìm các điểm tại đó f'(x)bằng 0 hoặc f'(x) không xác định.

Bước 3: Lập bảng biến thiên.

Bước 4: Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
–1 thích
0 câu trả lời 72 lượt xem
Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó:
đã hỏi 17 tháng 3, 2020 trong Toán lớp 11 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 317 lượt xem
1) Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó: 2) Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất hai nghiệm : 
đã hỏi 3 tháng 3, 2020 trong Toán lớp 11 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\) xác định, liên tục trên \({\rm R}\) và có đúng hai điểm cực trị x=-1,x=1,có đồ thị như hình vẽ sau: Hỏi ... } -2x+1\right)+2020\) có bao nhiêu điểm cực tiểu? A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
đã hỏi 22 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 205 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có bảng xét dấu đạo hàm dưới đây Số điểm cực trị của hàm số là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
đã hỏi 18 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 440 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) là một hàm đa thức có bảng xét dấu f'(x) như sau Số điểm cực trị của hàm số \(g\left(x\right)=f\left(x^{2} -\left|x\right|\right)\)
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 764 lượt xem
Biết rằng hàm số \(f\left(x\right)\) xác định, liên tục trên \({\rm R}\) có đồ thị được cho như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực tiểu của hàm số \(y=f\left[f\left(x\right)\right].\) A. 5. B. 2. C. 4. D. 6.
đã hỏi 25 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.1k lượt xem
Biết rằng hàm số \(f\left(x\right)\) xác định, liên tục trên \({\rm R}\) có đồ thị được cho như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực đại của hàm số \(y=f\left[f\left(x\right)\right]+2020.\) A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
đã hỏi 22 tháng 11, 2020 trong Toán tiểu học bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...