Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
464 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 6 bởi
đã đóng bởi chibao ● Ban Quản Trị
giai dup
đã đóng lại với ghi chú: Đóng câu hỏi

6 Trả lời

+1 thích
bởi boybanhbeo Thần đồng (995 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi chibao ● Ban Quản Trị
 
Hay nhất

Duy: Sure! I live here now. This is my new school. Wow! It has a large playground.

+2 phiếu
bởi ❥ℳ¡ɳa﹏❣ Thần đồng (1.2k điểm)

Duy: Sure! I live here now. This is my new school. Wow! It has a large playground.

+1 thích
bởi

 

It has a large playground.

0 phiếu
bởi hai01032004 Thần đồng (1.2k điểm)

Đáp án has nha bạn

 

0 phiếu
bởi
Has là câu trả lởi dùng
Nhà
0 phiếu
bởi * Mimi * Thần đồng (741 điểm)

đáp án là : has đúng đấy

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 213 lượt xem
Chuyển các câu dưới đây sang dạng câu bị động: a. She has just introduced a new stule of jeans. b. She is repairing my bike now. c. Does he of ten help you?
đã hỏi 11 tháng 11, 2022 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
+1 thích
5 câu trả lời 1.4k lượt xem
viết  lại câu với:i like roler skating and  so  
đã hỏi 2 tháng 4, 2017 trong Toán tiểu học bởi lê thị hải quỳnh
0 phiếu
2 câu trả lời 98 lượt xem
1/ Her new school is different . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her old school. A. of B. with C. from D. at 2/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is it from your house to the market? A. How old B. How C. How far D. How long
đã hỏi 13 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 164 lượt xem
A. on B. in C. with D. by
đã hỏi 24 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 2.4k lượt xem
Các bạn hãy nói vài dòng về chủ đề My new school
đã hỏi 25 tháng 11, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 51 lượt xem
a/ for b/ from c/ at d/ to
đã hỏi 9 tháng 10, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 93 lượt xem
 I lost my pen. I have looked __________ it for all the morning. A. after B. for C. up D. at  
đã hỏi 27 tháng 12, 2021 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi vxh2k9850 Phó giáo sư (35.9k điểm)
0 phiếu
11 câu trả lời 750 lượt xem
This house ( look ) ..................new, now. Câu này chuyển sang thì hiện tại hoàn thành thì thế nào ạ?
đã hỏi 16 tháng 3, 2016 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Khách
0 phiếu
10 câu trả lời 668 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 10, 2016 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi yabish Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 567 lượt xem
đã hỏi 25 tháng 11, 2018 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi No_Name Thần đồng (1.3k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...