Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hoạt động gần đây của hoenyland960

1 trả lời 87 lượt xem
Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp
đã trả lời 20 tháng 2, 2021 trong Địa lý lớp 10
 • địa-lý-10
2 câu trả lời 191 lượt xem
A. fertilizer B. ecosystem C. agriculture D. environment
đã trả lời 20 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
3 câu trả lời 33 lượt xem
5. A. clothes B. thing C. with D. their 6. A. fancy B. stand C. carry D. compare
đã trả lời 20 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
3 câu trả lời 40 lượt xem
3. A. arrive B. exciting C. community D. nice 4. A. social B. center C. city D. dance
đã trả lời 20 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
3 câu trả lời 108 lượt xem
Vào những ngày thời tiết khô ráo, khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình tivi bằng khăn bông khô, ta vẫn thấy có bụi vải bám vào chúng. Giải thích tại sao?
đã trả lời 15 tháng 2, 2021 trong Vật lý lớp 7
2 câu trả lời 44 lượt xem
Chứng minh rằng nhân dân ta luôn sống theo đạo lí: "Thương người như thể thương thân"
đã trả lời 15 tháng 2, 2021 trong Ngữ văn lớp 7
2 câu trả lời 75 lượt xem
2: Cho tam giác ABC cân tại A. I là trung điểm của AB, K là trung điểm của AC. a) Chứng minh BK = CI. b) BK cắt CI tại O. Chứng minh △OIB = △OKC. c) Chứng minh AO là phân giác của góc BAC.
đã trả lời 14 tháng 2, 2021 trong Toán lớp 7
1 trả lời 368 lượt xem
Cho tam giác ABC. Phía ngoài tam giác đó vẽ các tam giác cân tại A là ABD và ACE. a, CM: CD=BE và CD vuông góc với BE. b, Kẻ đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC tại H. CM: Đường thẳng AH đi qua trung điểm của DE.   c, Lấy điểm K nằm trong tam giác ABD sao cho ABK bằng 30 độ, BA=BK. CM: AK=KD.
đã trả lời 14 tháng 2, 2021 trong Toán tiểu học
2 câu trả lời 159 lượt xem
Question 15. People tend to live in…………family which consist of parents and children. A. blended B. nuclear C. extended D. single-parent Question 16. “Who……………..?” “……………… ... ;. at 4:45. ( station announcement) A. will leave B. is leaving C. is going to to leave D. leaves
đã trả lời 14 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
2 câu trả lời 39 lượt xem
Em hiểu thế nào là ''hiệp sĩ''
đã trả lời 14 tháng 2, 2021 trong Ngữ văn lớp 6
2 câu trả lời 119 lượt xem
Question 19. Mark is _________ with the volunteer work in this charity organization. He is not very ________ about getting a paid job next time. A. disappointed/ hopeful B. disappointed/ hopeless C. disappointing/ hopefulness D. disappointing/ hopes Question 20. It ... D. Skeletal Question 23. Students should have their eyes ____________ regularly. A. tested B. to test C. test D. testing
đã trả lời 12 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
2 câu trả lời 234 lượt xem
Question 24. Roles (A) in homemaking (B) and breadwinning can share (C) by family members (D). Question 25. It didn’t take (A) her much (B) time to do (C) the laundry because (D) she has a washing machine. Question 26. I shall contact (A) you as soon as (B) they will phone (C) me (D). Question 27. Our (A) new neighbour (B) is (C) a bored (D) man.
đã trả lời 12 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
2 câu trả lời 213 lượt xem
FOOD AROUND THE WORLD It isn't amazing how much time we spend talking about food? "Have you ever eaten ...?", "What do you have for lunch?" and so on. And yet, when you travel from one county to another, you find that people have quite different feelings ... habit? A. Our eating habit is difficult to change. B. People everywhere enjoy eating new food. C. We can change our eating habit easily.
đã trả lời 12 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 976 lượt xem
6 câu trả lời 167 lượt xem
Một bình chứa đầy dầu ăn có khối lượng tổng cộng là 3 kg.Biết khối lượng của bình khi không chứa dầu ăn là 600g và khối lượng riêng của dầu ăn là 800 kg/m khối. a.Xác định trọng lượng và trọng lượng riêng của dầu ăn? b.Xác định thể tích của bình.    
đã trả lời 12 tháng 2, 2021 trong Vật lý lớp 6
5 câu trả lời 88 lượt xem
Tại sao đun nước ta không nên đổ nước thật đầy ấm?
đã trả lời 11 tháng 2, 2021 trong Vật lý lớp 6
2 câu trả lời 44 lượt xem
Các gen di truyền liên kết với giới tính có thể đạt được trạng thái cân bằng Hacđi – Vanbec hay không nếu tần số alen ở 2 giới là khác nhau? Giải thích.
đã trả lời 10 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 12
2 câu trả lời 98 lượt xem
2 câu trả lời 35 lượt xem
Tại các nhà máy cấp nước sinh hoạt, người ta thường dùng cloramin (NH2Cl hoặc NHCl2) để diệt trùng nước sinh hoạt trước khi sử dụng. Biết rằng khi cho cloramin vào nước sẽ có phản ứng hóa học sinh ra một chất có khả năng sát khuẩn. Hãy cho biết chất mới sinh ra này là chất gì?  
đã trả lời 9 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 10
2 câu trả lời 30 lượt xem
Xét một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ (P) là: 0,3AA + 0,3Aa + 0,4aa = 1. Nếu các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản thì tính theo lí thuyết thành phần kiểu gen ở thế hệ F1 là bao nhiêu?
đã trả lời 8 tháng 2, 2021 trong Sinh học lớp 12
4 câu trả lời 53 lượt xem
chỉ rõ phương và chiều của trọng lực  
đã trả lời 8 tháng 2, 2021 trong Vật lý lớp 6
1 trả lời 57 lượt xem
Sau khi tự tử ở giếng nước Loa Thành, xuống thủy cung Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó ?
đã trả lời 8 tháng 2, 2021 trong Ngữ văn lớp 10
2 câu trả lời 474 lượt xem
Một gen nhân đôi đã sử dụng của môi trường 42300 nucleotide, các gen con được tạo ra chứa 45120 nucleotide. Số lần nhân đôi của gen nói trên là bao nhiêu?  
đã trả lời 8 tháng 2, 2021 trong Sinh học lớp 12
3 câu trả lời 56 lượt xem
Trên một mạch của gen có 150 adenine và 120 timin. Gen nói trên có 20% guanin. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là bao nhiêu?
đã trả lời 8 tháng 2, 2021 trong Sinh học lớp 12
2 câu trả lời 302 lượt xem
Hãy tìm thể tích khí Oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A. Biết rằng :  _Khí A có tỉ khối so với ko khí là 0,552. _Thành phần phần trăm theo khối lượng của khí A : 75%C ; 25%H. Các thể tích đo ở đktc.
đã trả lời 8 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 8
2 câu trả lời 84 lượt xem
2 câu trả lời 36 lượt xem
Giả sử thế hệ thứ nhất của một quần thể thực vật ở trạng thái cân bằng di truyền có q(a) = 0,2; q(A) = 0,8. Thế hệ thứ hai của quần thể có cấu trúc 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa. Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ thứ ba sẽ như thế nào? Biết rằng cách thức sinh sản tạo ra thế hệ thứ ba cũng giống như cách thức sinh sản tạo ra thế hệ thứ hai.
đã trả lời 7 tháng 2, 2021 trong Sinh học lớp 12
2 câu trả lời 36 lượt xem
Ở người, gen qui định nhóm máu ABO gồm 3 alen , , . Xét một quần thể người cân bằng di truyền có tần số các alen = 0,5; = 0 ... cặp vợ chồng này sinh con trai đầu lòng có nhóm máu O là bao nhiêu?
đã trả lời 7 tháng 2, 2021 trong Sinh học lớp 12
2 câu trả lời 31 lượt xem
Một quần thể thực vật giao phấn đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có hai alen là A và a, trong đó tần số alen a là 0,6. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen AA của quần thể là bao nhiêu? 
đã trả lời 7 tháng 2, 2021 trong Sinh học lớp 12
2 câu trả lời 39 lượt xem
Một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen 0,81 AA : 0,18 Aa : 0,01 aa. Tần số tương đối của các alen A và a trong quần thể này lần lượt là bao nhiêu?
đã trả lời 7 tháng 2, 2021 trong Sinh học lớp 12
2 câu trả lời 189 lượt xem
Một gen nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 10500 nucleotide tự do, trong đó riêng loại adenine nhận của môi trường bằng 1575 nucleotide. Tỉ lệ phần trăm từng loại nucleotide của gen là bao nhiêu?
đã trả lời 7 tháng 2, 2021 trong Sinh học lớp 12
4 câu trả lời 1.2k lượt xem
Viết 1 đoạn văn ngắn từ 5-7 câu có sử dụng ít nhất 1 phép so sánh không ngang bằng
đã trả lời 6 tháng 2, 2021 trong Ngữ văn lớp 6
1 trả lời 40 lượt xem
Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, khi cho cơ thể có kiểu gen AabbDd tự thụ phấn, thu được đời con gồm bao nhiêu kiểu gen, bao nhiều kiểu hinhf?
đã trả lời 6 tháng 2, 2021 trong Sinh học lớp 11
 1. Khang1000

  2171 Điểm

 2. ledoanducphong6cntt2021264

  1278 Điểm

 3. Babyshort

  1251 Điểm

 4. idog480430

  1247 Điểm

 5. jjaltoon51049

  1126 Điểm

 6. chese4154898

  994 Điểm

 7. thuythanh1905207625

  956 Điểm

 8. Robloxian

  899 Điểm

 9. Đức lượng♥ NGTT

  824 Điểm

 10. nguyenhoangminh7chht991

  784 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...