Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Trả lời bởi tuanduc18

0 phiếu
6 lượt xem
Các hoạt động của bạch cầu 
đã trả lời 23 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
7 lượt xem
Lấy một cây nhỏ còn nguyên bộ rễ. Nhúng bộ rễ đã rửa sạch vào dung dịch xanh meetilen. Một lúc sau, lấy cây ra, rửa sạch ... dung dịch từ không màu dần dần chuyển sang màu xanh. Tại sao vậy?
đã trả lời 23 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 11
0 phiếu
70 lượt xem
 Vì sao ở khu vực nhiệt độ càng giảm thì sinh vật càng giảm ? ( sử dụng kiến thức lớp 10 )
đã trả lời 23 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 11
 • sinh-học-11
0 phiếu
30 lượt xem
Chứng minh Tầm quan trọng của ngành khoa học Động vật không xương sống ở nước đối với ngành Thuỷ sản?
đã trả lời 22 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 12
0 phiếu
11 lượt xem
Nêu các đặc điểm nổi bật của xương thú?
đã trả lời 22 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 11
0 phiếu
74 lượt xem
đặc điểm chung và vai trò của lớp giáp xác, hình nhện và sâu bọ.
đã trả lời 22 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 7
0 phiếu
42 lượt xem
Nêu hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus ?
đã trả lời 3 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 6
0 phiếu
24 lượt xem
Câu 4. Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượ ... ;c chi đều co D. Chi sau bên trái không co nhưng co các chi còn lại
đã trả lời 29 tháng 11, 2021 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
18 lượt xem
Em hãy mô tả hình thái của nhiễm sắc thể trong các kì của nguyên phân và giảm phân
đã trả lời 6 tháng 11, 2021 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
23 lượt xem
Phân biệt các 5 Giới sinh vật theo từng cặp về  kiểu dĩnh dưỡng (động vật V-s thực vật....) 
đã trả lời 6 tháng 11, 2021 trong Sinh học lớp 10
0 phiếu
28 lượt xem
Tính trạng là: A. những biểu hiện của kiểu gen thành kiểu hình B. kiểu hình bên ngoài cơ thể sinh vật. C. các đặc điểm bên trong cơ thể sinh vật. D. những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của một cơ thể.
đã trả lời 6 tháng 11, 2021 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
459 lượt xem
Theo Menđen, tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai F1 được gọi là: A. tính trạng lặn B. tính trạng tương ứng. C. tính trạng trung gian. D. tính trạng trội.
đã trả lời 6 tháng 11, 2021 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
1.0k lượt xem
Đặc điểm nào của cây Đậu Hà Lan tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu các quy luật di truyền của Men đen? A. Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn nghiêm ngặt. B. Sinh sản nhanh và phát triển mạnh. C. Có hoa lưỡng tính, tự thụ phấn không nghiêm ngặt. D. Có hoa đơn tính, giao phấn nghiêm ngặt.
đã trả lời 6 tháng 11, 2021 trong Sinh học lớp 9
 1. PTG

  14911 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  10124 Điểm

 3. vxh2k9850

  8953 Điểm

 4. Khang1000

  5160 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
 1. phamngoctienpy1987844

  25762 Điểm

 2. Khang1000

  22257 Điểm

 3. vxh2k9850

  15447 Điểm

 4. Zake

  13594 Điểm

Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...