Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
13 lượt xem
trong Toán lớp 7 bởi

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (8.2k điểm)

Có: \(6x=4y \Rightarrow y = \frac 6 4 x=\frac 3 2 x \)

\(6x=3z \Rightarrow z=2x\)

Lại có: \(x+y-z=2\)

\(\Leftrightarrow x+\frac 3 2x-2x=2\)

\(\Leftrightarrow \frac 1 2 x=2 \Rightarrow x=4\)

\(\left\{\ \begin{matrix}y=\frac 6 4.4=6 \\ z=2.4=8 \end{matrix}\right.\)

_Chúc bạn học tốt_

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
6x = 5y , 4y = 3z và x+ y + z = 38
đã hỏi 17 tháng 12, 2021 trong Toán tiểu học bởi vesoierijx Học sinh (47 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 164 lượt xem
Cho mặt cầu \(\left(S\right):x^{2} +y^{2} +z^{2} -2x+4y+2z-3=0\) và \(\left(P\right):2x-y+2z-14=0.\) Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa trục Oxvà cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 3.
đã hỏi 21 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.7k điểm)
 • phương-trình-mặt-phẳng
 • khó
0 phiếu
1 trả lời 190 lượt xem
Tìm phương trình mặt phẳng qua gốc O, cắt (S): x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 4y + 2z = 4 mà giao tuyến có chu vi nhỏ nhất A. 4x - 2y - z = 0 B. 4x + 2y - 3z - 12= 0 C. 4x + 2y + z = 0 D. 4x - 2y - z - 21 = 0  
đã hỏi 12 tháng 3, 2020 trong Toán lớp 12 bởi boybanhbeo Học sinh (174 điểm)
+1 thích
1 trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 74 lượt xem
đã hỏi 30 tháng 3, 2021 trong Toán lớp 10 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số \(y=x^{3} -6x^{2} +mx+3\) đồng biến trên khoảng \(\left(0;+\infty \right)\) \(A. m\le 12. \) \(B. m\ge 0. \) \(C. m\le 0. \) \(D. m\ge 12.\)
đã hỏi 5 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 384 lượt xem
Cho đường cong \(\left(C\right):y=x^{3} -6x^{2} +9x-1\). Biết tiếp tuyến tại hai điểm A,B của đồ thị song song với trục Ox. Phương trình đường thẳng AB là? A.y=2x+5. B.2x+y=-5. C.2x-y-5=0. D.y=-2x+5.
đã hỏi 25 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 11 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 855 lượt xem
Cho hàm số \(y=x^{3} -6x^{2} +9x-1\, \, \left(C\right)\). Tìm số tiếp tuyến kẻ từ một điểm bất kì trên đường thẳng x=2 đến \(\left(C\right).\) A. 2. B.1. C. 3. D. 0.
đã hỏi 25 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 11 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
Tìm khoảng đồng biến của hàm số .
đã hỏi 9 tháng 9, 2019 trong Toán lớp 12 bởi davidle2810 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (1.2k điểm)
 1. phamngoctienpy1987844

  1008 Điểm

 2. minhnhatienthanh816

  312 Điểm

 3. Babyshort

  200 Điểm

 4. Đức lượng♥ NGTT

  60 Điểm

 5. kieuanhsue715

  55 Điểm

 6. nguyencun3091982669

  55 Điểm

 7. ongcaosuhunghien725

  50 Điểm

 8. minhhieu2606111003

  50 Điểm

 9. gacon123456

  50 Điểm

 10. phamthihoai7533405

  50 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...